Historia

Tampereen yhteiskoulu on vuonna 1895 perustettu yksityinen lukio, jolla on Opetusministeriön myöntämä ilmaisutaidon erityistehtävä. Koulua ylläpitää Tampereen Yhteiskoulun Säätiö. Koulu sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa Aleksanterin kirkkopuiston laidalla hyvien liikenneyhteyksien tuntumassa.

Koulun nimi muuttui Tampereen suomalaisesta yhteiskoulusta Tampereen yhteiskouluksi vuonna 1949. Peruskoulu-uudistuksesta lähtien (1976) koulu on jatkanut toimintaansa yksityisenä lukiona. Valtakunnallista ilmaisutaidon erityistehtävää olemme toteuttaneet vuodesta 1992.

Toimittuaan perustamisestaan alkaen vuokratiloissa koulu pääsi muuttamaan nykyiseen kiinteistöönsä vuonna 1901. Uusi koulurakennus rakennettiin niin tilavaksi, että samojen ulkoseinien sisäpuolelle voitiin lähes kuuden vuosikymmenen aikana sijoittaa yhä kasvava oppilasmäärä. Lisärakennus kohosi lukuvuoden 1958-1959 aikana vanhan koulurakennuksen pohjoispäähän.

Kärsittyään pitkään tilanahtaudesta Tampereen yhteiskoulun lukio laajeni naapurikiinteistöön kesällä 2009. Vanhaa koulurakennusta kutsutaan Tykiksi ja lisätilaksi hankittua ennen mm. Tampereen yliopiston lastentarhaopettajakoulutuksen tiloina toiminutta rakennusta Tylliksi.

Koulun rehtoreina ovat toimineet Kaarlo Tiililä (1899–1935), Kauko Mankonen (1936–1970), Immeri E. Sasi (1970–1975), Aimo Klemettilä (1975–1996), Martti Erkkilä (1996–2008) sekä Tuija Flinck (vuodesta 2008 alkaen).

TYK täytti 125 vuotta vuonna 2020 ja lukiomme 125+-juhlaa vietettiin 23.10.2021.