Tee oma elokuva

Elokuvatyön opintojaksoilla tehdään elokuvia ja harjoitellaan kuvaamista, kuvakerrontaa ja editointia. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Elokuva-alan opintoja harkitsevalle elokuvatyö antaa hyvän kokonaiskuvan eri tehtävänkuvista. Opintojaksoilla pääsee kokeilemaan kaikkia elokuvanteon osa-alueita.

Elokuvien käsikirjoitukset ja toteutus ovat opiskelijoiden omaa käsialaa. Opintojaksojen aikana teknisen taidon ohella korostuvat ryhmätyö ja luovuus ja harjoiteltuja tiimityön ja projektinhallinnan taitoja voi soveltaa laajasti. Elokuvat näytetään yleisölle näytönpaikoissa lukuvuoden aikana ja opiskelijat voivat töillään osallistua elokuvakilpailuihin. Vuoden satoa nähdään myös keväisin koulun omissa elokuvajuhlissa.

TYK - Elokuvatyö

Opintojaksolla tehdään elokuvia ja opitaan samalla kuvaamista, editointia ja elokuvakerrontaa. Opiskelija tutustuu Hollywoodin jatkuvuusleikkaukseen ja oppii tekemään valtavirtaelokuvan mukaista kuvaa. Pääpaino on omassa työskentelyssä ja jokainen pääsee toteuttamaan ideaansa käytännössä elokuvaksi asti. Työtapoina ovat mm. kuvaus- ja leikkausharjoitukset, luennointi sekä harjoituselokuvien tekeminen. Lopputyönä tehdään pienryhmissä elokuvat, joiden aiheen ja tyylin saa itse valita. Opiskelija oppii, miten tekniset valinnat vaikuttavat viestin sisältöön. Opintojaksolla opiskelija saa perusvalmiudet tehdä itsenäisesti elokuvia.  

Elokuvan opintojakso, jossa opiskelija oppii tekemään lennokkaita, rääväsuisia tai koskettavia tarinoita tosielämän aiheista. Opiskelu tapahtuu omakohtaisena työskentelynä, jossa päästään tekemään yksin tai pienryhmissä yleensä ainakin kahta isompaa tuotantoa. Lisäksi tehdään elokuvallisia harjoituksia ja harjoitellaan kameratekniikkaa. Tutkitaan dokumenttielokuvan rakennetta ja kerrontaa sekä ilmiötä taidemuotona. Dokumentti saa olla tekijänsä näköistä, kokemuksien ja hetkien välittämistä. Esim. roadtrip- tai sekoiluhenkinen käsittelytapa saattaa tavoittaa yleisönsä paremmin kuin objektiivinen tyyli. Opiskelija oppii valotuksen käsisäädöt sekä tutustuu syväterävyyden ja perspektiivin hallintaan. 

Fiktioelokuvan opintojaksolla opiskellaan lisää elokuvallisen kerronnan keinoja sekä tehdään elokuvia. Opiskelija tutustuu erilaisten lajityyppien ilmaisutapoihin ja opettelee hyödyntämään montaasia ja elliptistä kerrontaa elokuvassa. Opiskelija oppii valaisun perusteet ja kamera-ajolaitteiden käyttöä. Opintojaksolla opiskelija oppii rakentamaan ilmaisun elementtejä myös kerronnan ristiriitojen, aukkojen ja vihjausten kautta. Lopputyönä toteutetaan valitun lajityypin mukaiset fiktioelokuvat pienryhmissä.

Elokuvatyö on mukana vuosittain vaihtuvilla oppiainerajat ylittävillä opintojaksoilla.

Lukuvuonna 2023-2024:

ITA5 Elokuva ja maskeeraus 2 op (kt, oo)

Suositellaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena.

Laukkaako mielikuvituksesi lakkaamatta, onko mielessäsi vuosisadan fantasiaelokuva tai zombieseikkailu? Miten teen tekoarpia, pidennän ripsiä tai muutun muumioksi? Lääke on löydetty: Elokuva ja Maskeeraus -kurssilla pääset toteuttamaan visuaalista osaamistasi ja tekemään näyttäviä elokuvia. Kurssi sopii kaiken tasoisille, omia välineitä ei tarvita.

Opintojaksolla tutustutaan meikkauksen ja maskeerauksen perusteisiin, tehdään työsuunnitelmia ja toteutetaan erilaisia töitä opettajan ja tutoriaalien avulla. Opintojaksolla käydään elokuvakerronnan perusteet, tehdään elokuvallisia harjoitteita ja valmistetaan lopputöinä villejä elokuvia. Kerronnassa hyödynnetään maskeerausta, puvustusta ja trikkikuvaa ja elokuvaleikkauksen erikoistehosteita. Arviointiperusteina tuntityöskentely, eri osa-alueiden näytöt tunneilla, kirjalliset suunnitelmat ja lopputyö. Opintojakso tukee esiintymistä koulussa, harrastuksissa, lavalla, kameran edessä jne.

Opettajat: Katri Metso ja Petteri Saari

ITA6 Musiikkivideo / -elokuva 2 op (kt, oo)

Haluatko musiikillesi näkyvyyttä, olisiko musiikkivideosta apua keikkamyynnissä ja uuden yleisön tavoittamisessa?

Kiinnostaisiko oppia kuvaamaan ja leikkaamaan sekä tekemään näyttäviä musiikkielokuvia? Opintojaksolla voi hyödyntää omaa tai toisten tekemää musiikkia, kuvavirta voi olla itse kuvattua tai olemassa olevan kuvaston uudelleenleikkaamista. Työ voi olla myös bändidokumentti, tapahtuman videomainontaa tms.

Aiempaa elokuvaosaamista ei tarvita. Opintojakso pyrkii olemaan avuksi kunkin uratavoitteiden edistämisessä ja lopputyö voi painottua halutun julkaisun tekemiseen.

Opintojakson töillä voi osallistua kilpailuihin ja niitä saa julkaista. Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat oppia tekemään hyvää musiikkia ja kuvallista viihdettä.

Opettajat: Harri Marttila ja Petteri Saari