Valo ja ääni

Esitystekniikan opintojaksoilla opiskellaan luovaa ja monimuotoista ilmaisua valo- ja äänilaitteiden avulla. Opiskelija oppii käyttämään laitteistoja mielikuvituksensa ja ilmaisunsa jatkeena ja hän saa valmiudet yhdistää sisältö ja tekniset valinnat ilmaisuvoimaiseksi kokonaisuudeksi.

Esitystekniikan opintojaksoilla harjoitellaan käyttämään teatterin valo- ja äänentoistolaitteita ja opetellaan valo- ja äänisuunnittelun alkeet. Lopputyönä toteutetaan äänet ja valot teatteriesitykseen. Esitystekniikan opintojen edetessä opetellaan mm. digitaalinen äänen ja kuvan käsittely tietokoneella ja PA–laitteiston hallinta.

TYKissä järjestetään vuosittain valtava määrä erilaisia esityksiä, joiden esitystekniikasta opiskelijat vastaavat yhdessä opettajien kanssa.

TYK - Elokuvatyö

Opiskellaan luovaa ilmaisua valon ja äänen avulla sekä harjoitellaan valo- ja äänilaitteistojen käyttöä. Perustaitojen opintojakso, joka tulee käydä ennen seuraavia ITW-opintojaksoja. Tehdään teatterisalissa harjoitteita ja pieniä esityksiä sekä opitaan käyttämään laitteistoja mielikuvituksen jatkeena. Käytettävissä on teatterin kiinteät valolinjastot, uudet moving head-heittimet, leditekniikka, nostettavat trussilinjat ja efektilaitteet. Äänipuolella harjoitellaan teatteriesitysten koostamiseen tarkoitettujen ääniohjelmien luovaa käyttöä, midiääntä ja äänisuunnittelua. Opiskelija tekee yleensä pienryhmissä valot tai äänet ainakin yhteen ilmaisutaidon tuotokseen tai tapahtumaan (useimmiten näytelmään).

ITW2 Esitystekniikka 2 op (kv, numerojärjestys, oo)

  • liikkuvan esitystekniikan turvallinen ja käyttötarkoituksen mukainen käyttö 
  • perehdytään valosuunnitteluun tietokoneohjelmistoa apuna käyttäen, sekä erilaisten valotilanteiden luomiseen ja valojen ohjaamiseen 
  • ääniteknologissa painopistealueina ovat PA-laitteiston kytkentä ja toiminta, live-äänentoisto, äänen tallentaminen ja jatkokäsittely, sekvensseriohjelmat ja nuotinnusohjelmat 
  • opiskelijan oman mielenkiinnon mukaisesti voidaan opintojaksolla keskittyä erityisesti hänen valitsemansa painopistealueen oppimiseen 

Opiskelija valmistaa esitysteknisen projektin, jossa hän osoittaa hallitsevansa valitsemaansa aihepiiriin kuuluvat laitteet ja välineet sekä osaa työskennellä itsenäisesti laatimansa suunnitelman mukaisesti. Tällaisia projekteja voivat olla esimerkiksi konsertin ääni- tai valotekninen suunnittelu ja toteutus, äänitallenteen tekeminen studio- tai live-olosuhteissa, koneellisen musiikin tekeminen ja tuottaminen, laajamittaisen musiikillisen materiaalin nuotintaminen tietokoneen avulla tai jokin muu opettajan kanssa erikseen sovittava opintojakson aihepiiriin liittyvä näyttötyö.