Siirry sisältöön
×

Opintotarjonta

Uusi opetussuunnitelma LOPS2021 astuu voimaan 1.8.2021 ja tuolloin lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat opiskelevat sen mukaisesti opintojaksoilla, joiden laajuutta mitataan opintopisteillä. Aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat jatkavat opintonsa loppuun asti nykyisen opetussuunnitelman LOPS2016 mukaisesti kursseilla eikä opetussuunnitelma siis vaihdu kesken opintojen.

Kurssikuvaukset ja kurssitarjonta LOPS2016

OPINTOTARJONTA LOPS2021

Yleiset lukion oppiaineet

Opintojaksojen kuvauksissa käytettävät lyhenteet ja suoritusjärjestys

A-kieli englanti

A-kieli ranska, saksa, venäjä

A-kieli ruotsi (toinen kotimainen)

B1-kieli ruotsi (toinen kotimainen)

B2-kieli ranska, saksa

B3-kieli espanja, ranska, saksa, venäjä

Biologia

Elämänkatsomustieto

Evankelisluterilainen uskonto

Filosofia

Fysiikka

Historia

Kemia

Kuvataide

Liikunta

Maantiede

Matematiikan yhteinen opintojakso

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

Matematiikka, pitkä oppimäärä

Musiikki

Opinto-ohjaus

Psykologia

Terveystieto

Temaattiset opinnot

Yhteiskuntaoppi

Äidinkieli ja kirjallisuus

Erityistehtävän mukaiset ilmaisutaitoaineet

Ilmaisutaitoa opiskellaan paitsi itsenäisinä oppiaineina, myös monimuotoisina taiteidenvälisinä ja oppiainerajat ylittävinä yhteistyöprojekteina. Voit lukea lisää ilmaisutaidon erityistehtävästä ja ilmaisutaitoaineista täällä.

  • kaikki tykkiläiset voivat opiskella ilmaisutaitoaineita
  • ilmaisutaitoa voi valita jopa 12 kurssia/24 opintopistettä lukion aikana
  • ilmaisutaitoa 12 kurssia/24 opintopistettä opiskeleva saa vähentää pakollisista opinnoista enintään kahdeksan kurssia/16 opintopistettä

Ilmaisutaito

Elokuvatyö

Esitystekniikka

Luova kirjoittaminen

Media

Musiikki-ilmaisu

Tanssi-ilmaisu

Teatteri-ilmaisu

Tuotanto