×

Opintotarjonta

Uusi opetussuunnitelma LOPS2021 astuu voimaan 1.8.2021 ja tuolloin lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat opiskelevat sen mukaisesti opintojaksoilla, joiden laajuutta mitataan opintopisteillä. Aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat jatkavat opintonsa loppuun asti nykyisen opetussuunnitelman LOPS2016 mukaisesti kursseilla eikä opetussuunnitelma siis vaihdu kesken opintojen. Alla oleva kurssitarjonta ja kurssikuvaukset ovat LOPS2016-mukaisia ja uudet opintojaksot lisätään tänne kesäkuun alkuun mennessä. Uutta opetussuunnitelmaa voi tarkastella esikatselussa LOPS2021.

KURSSITARJONTA LOPS2016

Yleiset lukioaineet

Oppiaine Tunnus Kursseja
Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 9
Englanti (A-kieli) ENA 10
Espanja (A-kieli) EAA 9
Ranska (A-kieli) RAA 9
Ruotsi (A-kieli) RUA 9
Saksa (A-kieli) SAA 9
Venäjä (A-kieli) VEA 9
Ruotsi (B1-kieli) RUB 9
Ranska (B2-kieli) RAB2 8
Saksa (B2-kieli) SAB2 8
Espanja (B3-kieli) EAB3 9
Ranska (B3-kieli) RAB3 10
Saksa (B3-kieli) SAB3 10
Venäjä (B3-kieli) VEB3 9
Matematiikka (yhteinen) MAY 1
Matematiikka (pitkä) MAA 18
Matematiikka (lyhyt) MAB 9
Biologia BI 6
Maantiede GE 4
Fysiikka FY 10
Kemia KE 7
Uskonto UE 6
Elänmänkatsomustieto ET 6
Filosofia FI 6
Psykologia PS 6
Historia HI 7
Yhteiskuntaoppi YH 5
Terveystieto TE 3
Musiikki MU 4
Kuvataide KU 4
Liikunta LI 6
Opinto-ohjaus OP 4
Tietojenkäsittely ATK 1
Teemaopinnot TO 3
Lukiodiplomit LD 6

Erityistehtävän mukaiset ilmaisutaitoaineet

Oppiaine Tunnus Kursseja
Luova ilmaisu ITL 1
Improvisointi ITI 1
Puheilmaisu ITP 3
Teatteri-ilmaisu ITN 5
Nukketeatteri ITU 1
Teatterioppi ITD 1
Maskeeraus ITS 1
Luova kirjoittaminen ITK 6
Tanssi ja liike ITT 6
Elokuvatyö ITE 4
Media ITME 3
Tuotanto ITO 1
Musiikki-ilmaisu ITM 3
Lauluilmaisu ITC 2
Kansanmusiikki ITF 2
Valokuvaus ITV 1
Valo ja ääni ITW 2