×

Uusintakokeet

Uusintakoe

1. Milloin on oikeus tulla uusintakokeeseen?

 • Osallistumisoikeus uusintakokeeseen on vain opiskelijalla, joka on saanut kurssista hylätyn arvosanan (4) tai on ollut sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi estynyt suorittamasta kurssin aikana kaikkia edellytettyjä tehtäviä, esimerkiksi kurssikoetta tai kirjoitelmaa.
 • Osallistumisoikeus edellyttää poissaolojen selvittämistä kurssin loppuun mennessä ja hyväksyttävästä syystä viimeistään ennen uusintakokeeseen ilmoittautumisen päättymistä. Jos opiskelijalla ei ole esittää hyväksyttävää syytä kurssikokeesta poissaoloon, on kurssi suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.
 • Hylätyn arvosanan korottamista voi yrittää uusintakokeella yhden kerran. Jos arvosana ei uusintakokeessa nouse, kurssiarvosanaksi jää hylätty (4). Hyväksytyn arvosanan korottamista voi yrittää ainoastaan käymällä kurssin uudelleen opetukseen osallistuen.

2. Miten kokeeseen ilmoittaudutaan?

 • Uusintakokeeseen on osallistuttava ensimmäisenä mahdollisena uusintakoepäivänä. Muuten kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.
 • Jokaisen kokeeseen tulijan on ilmoittauduttava Wilmassa.
 • Ilmoittautuminen päättyy koetta edeltävän viikon torstaina; määräajan jälkeen ei voi enää ilmoittautua.
 • Ilmoittaudu oppiaineen mukaisesti oikeaan uusintakokeeseen ja oikeaan listaan (kokeen voi tehdä toisen aineryhmän koepäivänä vain, jos tämä on opettajan kanssa etukäteen sovittu).

3. Missä uusintakoe järjestetään ja milloin?

 • Uusintakokeet alkavat aina klo 16.00, ja kokeen kesto on 140 min.
 • Kokeet pidetään äidinkielen luokissa (Äidinkieli 1 ja Äidinkieli 2)
 • Kokeeseen tulijan on varauduttava esittämään  henkilöllisyystodistus.

LUKUVUODEN 20-21 UUSINTAKOEPÄIVÄT

syyslukukausi

 • ma 24.8. kesätentti (itsenäiset suoritukset, kaikki aineet)
 • ke 21.10. kaikkien 1.jakson kurssien uusinta
 • ma 23.11. matematiikka
 • ti 24.11. kielet
 • ke 25.11. reaali

kevätlukukausi

 • ti 26.1. matematiikka
 • ke 27.1. kielet
 • to 28.1. reaali
 • Abiuusinta to 8.4. klo 14.00-16.20 (poikkeuksellinen kellonaika)
 • ma 3.5. matematiikka
 • ti 4.5. kielet
 • ke 5.5. reaali

 

 • ti 8.6. kaikki aineet klo 9.00-11.20