Uusintakokeet 2023-2024

Syyslukukausi

klo 16.15-18.30

PäivämääräAine(et)
ma 14.8.Kesätentti itsenäisesti kesällä opiskelleille
ma 30.10.Kielet
ti 31.10.Matematiikka
ke 1.11.Reaali
ma 18.12.Kielet
ti 19.12.Matematiikka
ke 20.12.Reaali

Kevätlukukausi

klo 16.15-18.30

PäivämääräAine(et)
ma 4.3.Kielet
ti 5.3Matematiikka
ke 6.3.Reaali
ma 15.4.Abien uusintakoe ja korotustentti vain keväällä 2024 valmistuville
ti 6.5.Kielet
ke 7.5.Matematiikka
to 8.5.Reaali
to 6.6. klo 9.00-12.00Kaikki aineet

Uusintakoekäytännöt

 • Osallistumisoikeus uusintakokeeseen on vain opiskelijalla, joka on saanut opintojaksosta hylätyn arvosanan (4) tai on ollut sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi estynyt suorittamasta opintojakson aikana kaikkia edellytettyjä tehtäviä, esimerkiksi koetta tai kirjoitelmaa.
 • Osallistumisoikeus edellyttää poissaolojen selvittämistä hyväksyttävästä syystä viimeistään ennen uusintakokeeseen ilmoittautumisen päättymistä. Jos opiskelijalla ei ole esittää hyväksyttävää syytä poissaoloon kokeesta, on opintojakso/kurssi suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.
 • Hylätyn arvosanan korottamista voi yrittää uusintakokeella yhden kerran. Jos arvosana ei uusintakokeessa nouse, arvosanaksi jää hylätty (4). Hyväksytyn arvosanan korottamista voi yrittää ainoastaan käymällä opintojakson uudelleen opetukseen osallistuen.
 • Uusintakokeeseen on osallistuttava ensimmäisenä mahdollisena uusintakoepäivänä. Muuten opintojakso on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.

 • Uusintakokeeseen on osallistuttava ensimmäisenä mahdollisena uusintakoepäivänä. Muuten opintojakso on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.
 • Jokaisen uusintakokeeseen tulijan on ilmoittauduttava ilmoittautumisaikana Wilmassa.
 • Ilmoittautumisajankohdista tiedotetaan Wilman tiedotteena ja ro-tiedotteena.
 • Ilmoittaudu oppiaineen mukaisesti oikeaan uusintakokeeseen (kokeen voi tehdä toisen aineryhmän koepäivänä vain, jos tämä on opettajan kanssa etukäteen sovittu).

 • Uusintakokeet pidetään pääsääntöisesti klo 16.15-18.30 eli kokeen kesto on 125 min.
 • Kokeet pidetään yleensä TYKin koulurakennuksessa äidinkielen luokissa (Äidinkieli 1 ja Äidinkieli 2). Jos koetila on jokin muu, niin koululla on opasteet.
 • Kokeeseen tulijan on varauduttava esittämään henkilöllisyystodistus.