Uusintakokeet 2022-2023

Syyslukukausi

klo 16.15-18.45

PäivämääräAine(et)
ke 24.8.Kesätentti (kaikki aineet)
ma 24.10.Kielet
ti 25.10.Matematiikka
ke 26.10.Reaali

Kevätlukukausi

klo 16.15-18.45

PäivämääräAine(et)
ma 9.1.Kielet
ti 10.1.Matematiikka
ke 11.1.Reaali
ma 6.3.Kielet
ti 7.3Matematiikka
ke 8.3.Reaali
ti 2.5.Kielet
ke 3.5.Matematiikka
to 4.5.Reaali
ma 12.6. klo 9.00-12.00Kaikki aineet
ma 14.8. klo 16.15-18.45 Kesätentti itsenäisesti kesällä opiskelleille

Uusintakoekäytännöt

 • Osallistumisoikeus uusintakokeeseen on vain opiskelijalla, joka on saanut opintojaksosta/kurssista hylätyn arvosanan (4) tai on ollut sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi estynyt suorittamasta opintojakson/kurssin aikana kaikkia edellytettyjä tehtäviä, esimerkiksi koetta tai kirjoitelmaa.
 • Osallistumisoikeus edellyttää poissaolojen selvittämistä hyväksyttävästä syystä viimeistään ennen uusintakokeeseen ilmoittautumisen päättymistä. Jos opiskelijalla ei ole esittää hyväksyttävää syytä poissaoloon kokeesta, on opintojakso/kurssi suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.
 • Hylätyn arvosanan korottamista voi yrittää uusintakokeella yhden kerran. Jos arvosana ei uusintakokeessa nouse, arvosanaksi jää hylätty (4). Hyväksytyn arvosanan korottamista voi yrittää ainoastaan käymällä opintojakson/kurssin uudelleen opetukseen osallistuen.
 • Uusintakokeeseen on osallistuttava ensimmäisenä mahdollisena uusintakoepäivänä. Muuten opintojakso/kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.

 • Uusintakokeeseen on osallistuttava ensimmäisenä mahdollisena uusintakoepäivänä. Muuten opintojakso/kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.
 • Jokaisen uusintakokeeseen tulijan on ilmoittauduttava ilmoittautumisaikana Wilmassa.
 • Ilmoittautumisajankohdista tiedotetaan Wilman tiedotteena ja ro-tiedotteena.
 • Ilmoittaudu oppiaineen mukaisesti oikeaan uusintakokeeseen (kokeen voi tehdä toisen aineryhmän koepäivänä vain, jos tämä on opettajan kanssa etukäteen sovittu).

 • Uusintakokeet pidetään pääsääntöisesti klo 16.15-18.45 eli kokeen kesto on 150 min.
 • Kokeet pidetään yleensä TYKin koulurakennuksessa äidinkielen luokissa (Äidinkieli 1 ja Äidinkieli 2). Jos koetila on jokin muu, niin koululla on opasteet.
 • Kokeeseen tulijan on varauduttava esittämään henkilöllisyystodistus.