Ylioppilastutkinnon rakenne

Opiskelija suorittaa viisi yo-koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, reaaliaine. Opiskelija päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen. Lisäksi opiskelija voi edelleen halutessaan sisällyttää tutkintoon muita kokeita. Lue tarkemmin ylioppilastutkinnon rakenteesta Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Ylioppilastutkinnon hajauttaminen

Ylioppilastutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen koekerran aikana. Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että kokelas on ennen koetta suorittanut

  1. vähintään pakolliset opinnot kyseisessä aineessa
  2. vähintään neljä opintopistettä sellaisen reaaliaineen opintoja, jossa ei ole pakollisia opintoja
  3. vähintään kuusi opintopistettä, jos on kyse vieraan kielen lyhyestä oppimäärästä (B2 ja B3), jossa ei ole pakollisia opintoja

Ylioppilaskirjoitukset perustuvat valtakunnallisten pakollisten ja syventävien/valinnaisten opintojen hallintaan. Lisätietoja ylioppilaskirjoituksista saat opinto-ohjaajilta ja Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta ylioppilastutkinto.fi.

Päivitetyt määräykset ja ohjeet

Ylioppilastutkinnon päivitetyt määräykset ja ohjeet löytyvät YTL:n sivuilta ylioppilastutkinto.fi/maaraykset.

YO-koeaikataulu

YO-infon 22.4.2024 materiaali tässä linkissä. Esitys sisältää tietoa yo-kokeisiin ilmoittautumisesta. Huoltajille suunnattu jatko-opintoesitys löytyy tästä linkistä.

Kokeisiin ilmoittautuminen

Kokelaan on ilmoittauduttava kirjallisesti kutakin tutkintokertaa ja koetta varten lukion kansliaan ilmoittautumista varten tehdyllä erillisellä lomakkeella.

Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi.

Ulkopuolisten tutkinnon suorittajien on mahdollista osallistua Tampereen yhteiskoulun lukion järjestämään ylioppilaskokeeseen vain, jos koesaleissa on siihen tilaa. Ylimääräisten paikkojen olemassaolo on tarkistettava koulun kansliasta ennen ilmoittautumista.

Ylioppilastutkintoa suorittavat TYKin opiskelijat

Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään edellisen vuoden marraskuussa ja syksyn tutkintoon toukokuussa. Tarkemmat ajat ilmoitetaan koulun tiedotteissa.

Tutkinnon korottaminen tai täydentäminen (kun olet jo valmistunut ylioppilaaksi)

Ilmoittautuminen päättyy kevään tutkintoon 23.11. ja syksyn tutkintoon 5.6. Tuolloin ilmoittautumisen tulee olla jo perillä valmiina Ylioppilastutkintolautakunnassa ja siksi ilmoittautuminen tehdään koululle jo ajoissa ennen tätä määräaikaa. Ilmoittautuminen alkaa kaksi viikkoa ennen eräpäivää.

Ilmoittautumisen voi tehdä omasta sähköpostista joko tyk@tyk.info tai anne.salminen@tyk.info osoitteeseen. Viestissä on oltava aine, kokeen taso ja onko koe ollut ylimääräinen vai pakollinen, esim. pakollinen pitkä matematiikka. Vastauspostissa tulee lisäohjeita. Valitettavasti tilanpuutteen vuoksi koulu voi vastaanottaa ilmoittautumisia vain Tykistä valmistuneilta opiskelijoilta.

Ylioppilaskoepäivät 2024

Tarkista päivämäärät ylioppilastutkinto.fi verkkosivuilta.

YO-tulokset ja tutkintotodistukset

Ylioppilastutkintotodistus

Kokelas saa ylioppilastutkintotodistuksen sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Ylioppilastutkintotodistuksesta ilmenevät suoritetut kokeet, kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana. Todistus toimitetaan sekä paperisena että digitaalisena.

Lukion päättötodistus

Ylioppilaaksi pääseminen edellyttää sekä ylioppilastutkinnon läpäisemistä että lukion päättötodistuksen saamista. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa pakolliset 150 opintopistettä (LOPS2021). Tietyin edellytyksin joidenkin aineiden päättötodistuksen numeroarvosana voidaan korvata suoritusmerkinnällä. Numeroarvosanan korvaavaa suoritusmerkintää on pyydettävä kansliasta erillisellä lomakkeella. Suoritusmerkintälomake (pdf)

Tietoa ylioppilaskokeiden uusimisesta ja tutkinnon täydentämisestä löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.