×

Ylioppilastutkinto

YLIOPPILASTUTKINNON RAKENNE

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista seuraavien neljän kokeen joukosta:

 • toisen kotimaisen kielen koe
 • yksi vieraan kielen koe
 • matematiikan koe ja
 • yksi reaaliaineissa järjestettävä koe

Näistä vähintään yhden kokeen on oltava pitkään oppimäärään perustuva koe (A-kieli, pitkä matematiikka). Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

ylioppilastutkinTO UUDISTUU keväällä 2022

Jos opiskelija aloittaa ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen, hänen on suoritettava viisi yo-koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valinnan mukaan vähintään kolme koetta edellä mainitusta ryhmästä (matematiikka, toisen kotimaisen kieli, vieras kieli ja reaaliaineen koe). Opiskelija päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen. Lisäksi opiskelija voi edelleen halutessaan sisällyttää tutkintoon muita kokeita. Lue tarkemmin tutkintouudistuksesta Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Ylioppilastutkinnon hajauttaminen

Ylioppilastutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen koekerran aikana. Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että kokelas on ennen koetta suorittanut

1) kyseisessä aineessa vähintään pakolliset kurssit, tai

2) vähintään kolme kurssia, jos on kyse vieraan kielen lyhyestä oppimäärästä (B2 ja B3).

Ylioppilaskirjoitukset perustuvat valtakunnallisten pakollisen ja syventävien kurssien hallintaan. Lisätietoja ylioppilaskirjoituksista saat opinto-ohjaajilta ja Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta www.ylioppilastutkinto.fi.

YO-koeaikataulu

Ilmoittautuminen

Kokelaan on ilmoittauduttava kirjallisesti kutakin tutkintokertaa ja koetta varten lukion kansliaan ilmoittautumista varten tehdyllä erillisellä lomakkeella. Ilmoittautuessa on ilmoitettava kokeen vaativuustaso ja se, onko koe pakollinen vai ylimääräinen, sekä tutkinnon hajauttamissuunnitelma.

Ylioppilastutkintoa suorittavat TYKin opiskelijat

Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään edellisen vuoden marraskuussa ja syksyn tutkintoon toukokuussa. Tarkemmat ajat ilmoitetaan koulun tiedotteissa.

Tutkinnon korottaminen tai täydentäminen (kun olet jo valmistunut ylioppilaaksi)

ilmoittautuminen päättyy kevään tutkintoon 23.11. ja syksyn tutkintoon 5.6. Tuolloin ilmoittautumisen tulee olla jo perillä valmiina Ylioppilastutkintolautakunnassa ja siksi ilmoittautuminen tehdään koululle jo ajoissa ennen tätä määräaikaa. Ilmoittautuminen alkaa kaksi viikkoa ennen eräpäivää. Ilmoittautumisen voi tehdä omasta sähköpostista joko [email protected] tai [email protected] osoitteeseen. Viestissä on oltava aine, kokeen taso ja onko koe ollut ylimääräinen vai pakollinen, esim. pakollinen pitkä matematiikka. Vastauspostissa tulee lisäohjeita. Valitettavasti tilanpuutteen vuoksi koulu voi vastaanottaa ilmoittautumisia vain Tykistä valmistuneilta opiskelijoilta.

Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokeen valinta pakolliseksi tai ylimääräiseksi on sitova koko tutkinnon osalta. Samoin kokeen vaativuustason valinta on sitova koko tutkinnon osalta eräin poikkeuksin.

Ulkopuolisten tutkinnon suorittajien on mahdollista osallistua Tampereen yhteiskoulun lukion järjestämään ylioppilaskokeeseen vain, jos koesaleissa on siihen tilaa. Ylimääräisten paikkojen olemassaolo on tarkistettava koulun kansliasta ennen ilmoittautumista.

Koemaksut

Opetusministeriö päättää ylioppilastutkintomaksut. Lukiokoulutuksen järjestäjä perii kokelailta tutkintomaksut ja tilittää ne ylioppilastutkintolautakunnalle. Maksut kerätään keväällä kirjoittavilta tammikuussa ja syksyllä kirjoittavilta toukokuussa.

Tällä hetkellä kokelaan on jokaisena kertana, jona hän osallistuu ylioppilastutkintoon, maksettava PERUSMAKSU 14 €. Tämän lisäksi maksettavaksi tulee KOEKOHTAINEN MAKSU 28 € jokaisesta erillisestä ylioppilaskokeesta, johon kokelas on ilmoittautunut.

Jos osallistut syksyn ylioppilaskokeisiin, niin tutustu YTL:n tiedotteeseen syksyn 2021 ylioppilaskokelaille.

Koepäivät

SYKSY 2021

 • ma 13.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
 • ke 15.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • pe 17.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)
 • ma 20.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ti 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • to 23.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
 • pe 24.9. äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe; suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
 • ma 27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame)
 • ke 29.9. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

KEVÄT 2022

 • ti 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
  suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
 • to 17.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame)
 • pe 18.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
 • ma 21.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)
 • ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • pe 25.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
 • ma 28.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ke 30.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • pe 1.4. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

YO-tulokset ja -tutkintotodistukset

Ylioppilastutkintotodistus

Kokelas saa ylioppilastutkintotodistuksen sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Ylioppilastutkintotodistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana. Arvosanat, niitä vastaavat pistemäärät sekä niiden likimääräiset suhteelliset osuudet valtakunnallisesti ovat seuraavat:

Arvosana Pistemäärä Osuus
laudatur (L) 7 5 %
eximia cum laude approbatur (E) 6 15 %
magna cum laude approbatur (M) 5 20 %
cum laude approbatur (C) 4 24 %
lubenter approbatur (B) 3 20 %
approbatur (A) 2 11 %
improbatur (I) 0 5 %

Arvosanojen suhteelliset osuudet vaihtelevat jonkin verran eri kokeissa ja eri tutkintokerroilla.

Lukion päättötodistus

Ylioppilaaksi pääseminen edellyttää sekä ylioppilastutkinnon läpäisemistä että lukion päättötodistuksen saamista. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa pakolliset 75 lukiokurssia. Tietyin edellytyksin joidenkin aineiden päättötodistuksen numeroarvosana voidaan korvata suoritusmerkinnällä. Numeroarvosanan korvaavaa suoritusmerkintää on pyydettävä kansliasta erillisellä lomakkeella.
Suoritusmerkintälomake (pdf)

Tietoa ylioppilaskokeiden uusimisesta ja tutkinnon täydentämisestä löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan omilta sivuilta.