Opiskelun tuki

Jokainen opiskelija kuuluu ryhmänohjausryhmään, jonka ohjaaja on opiskelijan lähiaikuinen. Hän seuraa opintojesi etenemistä ja hänen kanssaan voit keskustella kaikesta mielen päällä olevasta. Ryhmänohjaajan tapaat säännöllisesti ryhmänohjaustuokiossa omassa kotiluokassa sekä vuosittaisissa keskusteluvarteissa. Myös kotiväki voi tarvittaessa olla ryhmänohjaajaan yhteydessä.

Ryhmänohjaajien yhteystiedot

Jokaiselle ryhmänohjausryhmälle on nimetty oma opinto-ohjaaja, joka vastaa ohjauksen käytännön järjestämisestä.

Opot auttavat sinua opiskeluohjelman suunnittelussa ja tulevaisuuden miettimisessä. Jos mietit muutoksia opiskeluohjelmaasi, ota yhteyttä omaan opoosi.

Ohjausta saa sekä henkilökohtaisesti, pienryhmissä että luokkatunneilla. Opot ovat koululla päivittäin, pääsääntöisesti klo 9-15. Voit varata tapaamisajan joko wilma-viestillä tai suoraan opoltasi.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Ylioppilastutkinnon suorittaneilla on halutessaan oikeus jatko-ohjaukseen vielä vuoden ajan valmistumisestaan. Ota halutessasi yhteyttä opinto-ohjaaja Johanna Pohjoisvirtaan tapaamisajan sopimiseksi. Tapaaminen voidaan sopia Teamsiin tai koululle toiveidesi mukaan.

Jos valmistumisestasi on alle vuosi, käy vastaamassa seuraavaan kyselyyn: Jälkiohjaus -lomake.

Terveydenhoitajat

Terveydenhoitaja on tavattavissa Tyllin kolmannessa kerroksessa ajanvarauksella. Parhaiten terveydenhoitajan tavoittaa lähettämällä Wilma-viestin (terveydenhoitajat löytyvät Wilman Opettajat-listalta). Ajan voi varata Wilma-viestillä tai puhelimitse joko soittamalla tai tekstiviestillä tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@pirha.fi).

  • Annukka Kumlander puh. 040 800 4922 (paikalla ma-to)
  • Oskari Kamppuri puh. 041 7303 391 (paikalla ma, ti, to, pe)
  • Walk in – ajat ovat tiistaisin ja torstaisin kello 10-11, jolloin voi tulla tapaamaan terveydenhoitajaa ilman ajanvarausta. Paikkana terveydenhoitajien huoneet Tyllin 3. kerroksessa. Opiskelijoita palvellaan saapumisjärjestyksessä. Walk in -neuvonnan käynnit ovat lyhyitä ja tarvittaessa varataan vastaanottoaika. 

Sähköinen ajanvaraus on käytössä, mikä tarkoittaa sitä, että terveydenhoitajalle voi varata ajan myös sähköisesti osoitteessa Kirjaudu sähköiseen asiointiin – pirha.fi

Ajanvarauspolku: Kirjaudu aluksi sisään, tämä vaatii vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla. Tämän jälkeen valitse ”terveyspalvelut”-kohdan alta  ”Siirry terveyspalveluiden sähköiseen asiointiin”. Ensimmäistä kertaa käytettäessä sähköistä asiointia tulee täyttää vasemmalta sivupalkista löytyvästä ”lomakkeet”-osioista ensimmäinen lomake ”sähköisen asioinnin suostumus/lomake”, vasta tämän jälkeen on mahdollista varata aikoja. Ajan varaukset hoituvat ajanvaraukset-osion kautta valitsemalla ”varaa aika”. Valitse näkymässä oikea asiakkuus, haluttu palvelu ja oikea toimipiste (tyk). Tämän jälkeen vapaat ajat tulevat nähtäväksi, ja voit tehdä varauksen. 

Lukion aloittavalle opiskelijalle tarjotaan terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus ensimmäisen lukuvuoden aikana. Terveystarkastuksiin kutsutaan luokkakohtaisesti Wilman kautta, mutta voit olla itsekin yhteydessä, mikäli haluaa varata ajan terveystarkastukseen. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat myös terveydenhoitajan ja lääkärin sairaanhoidolliset palvelut, ehkäisyneuvonta, ehkäisyaloitukset jne.

Lääkäripalvelut

Lääkärintarkastukseen varataan aika tarpeen mukaan. Lääkärin ajanvaraukset hoituvat aina terveydenhoitajien kautta. Kiireellisissä lääkäriaisoissa suosittelemme, että olet yhteydessä suoraan omaan terveysasemaasi. Lääkärintodistuksia esim. vaihtovuotta varten ei opiskeluterveydenhuollossa tehdä, vaan ne hoituvat yksityisellä sektorilla. 

Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia: 18 vuotta täyttäneeltä veloitetaan 20,60 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Lasku lähetetään postitse. Terveydenhoidollisista käynneistä maksua ei mene  (esim. mielenterveydelliset käynnit).

Kiireellisissä sairaustapauksissa saat apua ympäri vuorokauden Pirkanmaan päivystysavusta numerosta 116117.

Peruuttamattomien käyntien maksut

Jos et pääse vastaanotolle tai etäkäynnille, muista perua varattu aika.

Asiakasmaksulain uudistus muutti käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn ajan maksuja. Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen maksu voidaan periä kaikista terveydenhuollon palveluista, jonka asiakas on jättänyt käyttämättä ja peruuttamatta ilman hyväksyttävää syytä. Alle 18-vuotiailta sitä ei kuitenkaan peritä.

Maksu voidaan periä esimerkiksi lääkärin, terveydenhoitajan, suuhygienistin, fysioterapeutin tai toimintaterapeutin vastaanotosta tai etäkäynnistä. Maksu voidaan periä vaikka itse palvelu olisi maksuton, esimerkiksi peruuttamatta jätetystä terveydenhoitajan vastaanotosta.  Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn ajan maksu on 1.1.2023 alkaen 51,50 euroa.

Poissaolokäytännöt

Huoltajat ja täysi-ikäiset opiskelijat selvittävät lyhyet poissaolot itse. Vasta yli kahden viikon sairauspoissaolosta täytyy toimittaa todistus kansliaan. Todistuksen kirjoittaja voi olla esimerkiksi kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja, lääkärin todistusta ei vaadita.

Mistä apua ja tietoa?

Vakavan koulutapaturman sattuessa mene lähimmän opettajan tai muun henkilökunnan jäsenen luo ja pyydä apua. Hätätapauksessa soita 112. Kannattaa myös ladata sovellus 112 puhelimeen.

Jos sinulla on tarve saada ohjeita terveyspalveluihin hakeutumisesta tai arviota hoidon tarpeesta, Pirkanmaan terveysneuvonta auttaa puh. 03 384 5000 joka päivä klo 7-22.

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa tai mietit päivystykseen hakeutumista voit soittaa päivystysapuun  p. 116 117.

Suun terveydenhuolto

Kehotuskirje varata aika hammastarkastukseen lähetetään 17-vuotiaille tamperelaisille nuorille. Ajan voi varata arkipäivisin keskitetystä ajanvarauksesta klo 8–17, puh. 03 384 5300. Ajan tarkastaminen, siirtäminen ja peruuttaminen sekä ensimmäisen ajan varaaminen suuhygienistille ja kiireellisen hammaslääkäriajan varaaminen on mahdollista myös sähköisen asioinnin kautta.

Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käyttää Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja. Hammashoitopalvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua netissä olevalla lomakkeella. Sitä voi myös tilata keskitetystä ajanvarauksesta, puh. 03 384 5300. Ajanvaraus on tehtävä itse. Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käydä hammashoidossa myös omassa kotikunnassaan.

Alle 18-vuotiaiden lääkäripalvelut ja hammashoito ovat ilmaisia. Peruuttamaton aika aiheuttaa tilaajalleen joka tapauksessa 51,40 euron sakon.

Lukiopsykologi Marjaliisa Jalkanen on tavattavissa Tyllin 3. kerroksessa viitenä päivänä viikossa ajanvarauksella. Ajan voit varata joko Wilma-viestillä (selaa vastaanottaja Opettajat-ryhmästä), tekstiviestillä numerosta 0500 574 742 tai sähköpostilla osoitteesta marjaliisa.jalkanen@tyk.info. Marjaliisa ottaa vastaan pääasiassa abeja ja pidentäjiä (3,5 ja 4-vuotiset).

Lukiopsykologi Mikko Saari on tavattavissa Tyllin 3. kerroksessa viitenä päivänä viikossa ajanvarauksella. Ajan voit varata joko Wilma-viestillä (selaa vastaanottaja Opettajat-ryhmästä), soittamalla tai tekstiviestillä numerosta 040 168 1652 tai sähköpostilla osoitteesta mikko.saari@pirha.fi. Mikko ottaa vastaan pääasiassa 1. ja 2.vuoden opiskelijoita.

Erityisopetukseen kuuluu LUKI-vaikeuksien testaaminen ja kuntoutus sekä opiskelijoiden tukeminen erilaisissa oppimisvaikeuksissa oppiaineesta riippumatta. Erityisopettaja Anu Raitala on tavattavissa ajanvarauksella ma-pe Tyllin 3.kerroksessa huoneessa 323. Ajanvaraukset Wilma-viestillä, tekstiviestillä tai soittamalla numerosta 050 470 7526 tai sähköpostilla osoitteessa anu.raitala@tyk.info.

Koulussamme toimii kaksi kuraattoria. Kuraattoriin voi olla yhteydessä opiskelija itse, mutta myös vanhemmat ja opettajat voivat ottaa yhteyttä, kun huoli opiskelijasta herää. Kuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi jaksamisen pulmissa, taloudellisen tilanteen, ihmissuhteiden tai kotitilanteen kuormittaessa sekä opiskelumotivaatioon tai päihteiden käyttöön liittyvissä pulmissa.

Lukiokuraattori Tiina Vihantola on tavattavissa Tyllin 3. kerroksessa huoneesssa 308 viitenä päivänä viikossa ajanvarauksella. Ajan voit varata joko Wilma-viestillä (selaa vastaanottaja Opettajat-ryhmästä), soittamalla tai tekstiviestillä numerosta 050 409 4905 tai sähköpostilla.osoitteesta tiina.vihantola@pirha.fi.

Lukiokuraattori Johanna Virtanen on tavattavissa Tyllin 3. kerroksessa tiistaisin ja keskiviikkoisin ajanvarauksella. Ajan voit varata joko Wilma-viestillä (selaa vastaanottaja Opettajat-ryhmästä), soittamalla tai tekstiviestillä numerosta 040 481 9513 tai sähköpostilla osoitteesta johanna.k.virtanen@pirha.fi.

TYKissä varmistetaan, että kaikki opiskelijat ja opettajat kykenevät käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti. Opiskelija käyttää opintojensa aikana laajasti erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja oppimisalustoja ja ohjelmia, joiden hallitseminen luo pohjaa jatko-opintoihin ja tulevaisuuden työelämätaidoille.

Lukio-opintojen alussa opiskelijat osallistuvat digiperehdytystunneille ryhmänsä kanssa. Opettajat ohjaavat opiskelijoita erilaisten ohjelmien ja oppimisalustojen sekä ylioppilaskokeessa käytettävän Abitti-ympäristön käytössä, minkä lisäksi koulussamme on erinomaiset digipalvelut saatavilla joka päivä.

IT-TUKIHENKILÖ Jimi Pitkäniitty on paikalla auttamassa klo 8-16 joka koulupäivä.

IT-PÄÄLLIKKÖ Pyry Nykänen vastaa koulun IT-toiminnasta ja auttaa myös arjen IT-asioissa tarvittaessa.