Opiskelun tuki

Jokainen opiskelija kuuluu ryhmänohjausryhmään, jonka ohjaaja on opiskelijan lähiaikuinen. Hän seuraa opintojesi etenemistä ja hänen kanssaan voit keskustella kaikesta mielen päällä olevasta. Ryhmänohjaajan tapaat säännöllisesti ryhmänohjaustuokiossa omassa kotiluokassa sekä vuosittaisissa keskusteluvarteissa. Myös kotiväki voi tarvittaessa olla ryhmänohjaajaan yhteydessä.

Ryhmänohjaajien yhteystiedot

Jokaiselle ryhmänohjausryhmälle on nimetty oma opinto-ohjaaja, joka vastaa ohjauksen käytännön järjestämisestä.

Opot auttavat sinua opiskeluohjelman suunnittelussa ja tulevaisuuden miettimisessä. Jos mietit muutoksia opiskeluohjelmaasi, ota yhteyttä omaan opoosi.

Ohjausta saa sekä henkilökohtaisesti, pienryhmissä että luokkatunneilla. Opot ovat koululla päivittäin, pääsääntöisesti klo 9-15. Voit varata tapaamisajan joko wilma-viestillä tai suoraan opoltasi.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Ylioppilastutkinnon suorittaneilla on halutessaan oikeus jatko-ohjaukseen vielä vuoden ajan valmistumisestaan. Ota halutessasi yhteyttä opinto-ohjaaja Liisa Huhtaan tapaamisajan sopimiseksi. Tapaaminen voidaan sopia Teamsiin tai koululle toiveidesi mukaan.

Seuraava valmistuneille tarkoitettu jatko-opintoinfo pidetään syyskuussa 2021. Linkki infoon julkaistaan tällä sivulla sekä lähetetään sähköpostitse valmistuneille.

Jos valmistumisestasi on alle vuosi, käy vastaamassa seuraavaan kyselyyn: Jälkiohjaus -lomake.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja on tavattavissa Tyllin kolmannessa kerroksessa ajanvarauksella. Ajan voi varata puhelimitse joko soittamalla tai tekstiviestillä, sähköpostilla (etunimi.sukunimi@pirha.fi) tai lähettämällä Wilma-viestin terveydenhoitajalle:

  • Annukka Kumlander puh. 040 800 4922 (paikalla ma-to)
  • Oskari Kamppuri puh. 041 7303 391 (paikalla ma, to, pe ja lisäksi tiistaisin Rellun tiloissa.)
  • Walk in – ajat ovat tiistaisin ja torstaisin kello 10-11, jolloin voi tulla tapaamaan terveydenhoitajaa ilman ajanvarausta

Ajan terveydenhoitajalle voit varata myös Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköisessä asiointipalvelussa. Kirjautuminen tehdään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus 1. lukuvuoden aikana.

Lääkäripalvelut

Lääkärintarkastukseen varataan aika, jos siihen todetaan tarve terveydenhoitajan tarkastuksessa tai opiskelija itse haluaa ajan lääkärintarkastukseen.

Tampereella opiskelevat lukiolaiset saavat perustason lääkäripalvelut kaupungin opiskeluterveydenhuollosta. Opiskelijat hakeutuvat ensisijaisesti oman koulun terveydenhoitajan vastaanotolle, jossa tarvittaessa tehdään ajanvaraus lääkärille joko koululle tai opiskeluterveydenhuollon keskitettyyn toimipisteeseen. Keskitetyn toimipisteen yhteystiedot saa terveydenhoitajalta.

Lääkäripalvelut ovat maksullisia yli 18-vuotiaille koskien sairaanhoitokäyntejä. Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä kerralta, jonka jälkeen käynnit ovat maksuttomia yhden kalenterivuoden aikana. Lisätietoja saat Pirkanmaan hyvinvointialueen opiskeluterveydenhuollon sivuilta.

Kiireellisissä sairaustapauksissa saat apua ympäri vuorokauden Pirkanmaan päivystysavusta numerosta 116117.

Suun terveydenhuolto

Kehotuskirje varata aika hammastarkastukseen lähetetään 17-vuotiaille tamperelaisille nuorille. Ajan voi varata arkipäivisin keskitetystä ajanvarauksesta klo 8–17, puh. 03 384 5300. Ajan tarkastaminen, siirtäminen ja peruuttaminen sekä ensimmäisen ajan varaaminen suuhygienistille ja kiireellisen hammaslääkäriajan varaaminen on mahdollista myös sähköisen asioinnin kautta.

Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käyttää Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja. Hammashoitopalvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua netissä olevalla lomakkeella. Sitä voi myös tilata keskitetystä ajanvarauksesta, puh. 03 384 5300. Ajanvaraus on tehtävä itse. Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käydä hammashoidossa myös omassa kotikunnassaan.

Alle 18-vuotiaiden lääkäripalvelut ja hammashoito ovat ilmaisia. Peruuttamaton aika aiheuttaa tilaajalleen joka tapauksessa 51,40 euron sakon.

Lukiopsykologi Marjaliisa Jalkanen on tavattavissa Tyllin 3. kerroksessa viitenä päivänä viikossa ajanvarauksella. Ajan voit varata joko Wilma-viestillä (selaa vastaanottaja Opettajat-ryhmästä), tekstiviestillä numerosta 0500 574 742 tai sähköpostilla osoitteesta marjaliisa.jalkanen@tyk.info. Marjaliisa ottaa vastaan pääasiassa abeja ja superabeja (3,5 ja 4-vuotiset).

Lukiopsykologi Johanna Meuronen on tavattavissa Tyllin 3.kerroksessa viitenä päivänä viikossa ajanvarauksella. Ajan voit varata joko Wilma-viestillä (selaa vastaanottaja Opettajat-ryhmästä), soittamalla tai tekstiviestillä numerosta 040 187 9304 tai sähköpostilla osoitteesta johanna.meuronen@pirha.fi. Johanna ottaa vastaan pääasiassa 1. ja 2.vuoden opiskelijoita.

Erityisopetukseen kuuluu LUKI-vaikeuksien testaaminen ja kuntoutus sekä opiskelijoiden tukeminen erilaisissa oppimisvaikeuksissa oppiaineesta riippumatta. Erityisopettaja Anu Raitala on tavattavissa ajanvarauksella ma-pe Tyllin 3.kerroksessa huoneessa 323. Ajanvaraukset Wilma-viestillä, tekstiviestillä tai soittamalla numerosta 050 470 7526 tai sähköpostilla osoitteessa anu.raitala@tyk.info.

Koulussamme toimii kaksi kuraattoria. Kuraattoriin voi olla yhteydessä opiskelija itse, mutta myös vanhemmat ja opettajat voivat ottaa yhteyttä, kun huoli opiskelijasta herää. Kuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi jaksamisen pulmissa, taloudellisen tilanteen, ihmissuhteiden tai kotitilanteen kuormittaessa sekä opiskelumotivaatioon tai päihteiden käyttöön liittyvissä pulmissa.

Lukiokuraattori Tiina Vihantola on tavattavissa Tyllin 3. kerroksessa huoneesssa 308 viitenä päivänä viikossa ajanvarauksella. Ajan voit varata joko Wilma-viestillä (selaa vastaanottaja Opettajat-ryhmästä), soittamalla tai tekstiviestillä numerosta 050 409 4905 tai sähköpostilla.osoitteesta tiina.vihantola@pirha.fi.

Lukiokuraattori Johanna Virtanen on tavattavissa Tyllin 3. kerroksessa tiistaisin ja keskiviikkoisin ajanvarauksella. Ajan voit varata joko Wilma-viestillä (selaa vastaanottaja Opettajat-ryhmästä), soittamalla tai tekstiviestillä numerosta 040 481 9513 tai sähköpostilla osoitteesta johanna.k.virtanen@pirha.fi.

TYKissä varmistetaan, että kaikki opiskelijat ja opettajat kykenevät käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti. Opiskelija käyttää opintojensa aikana laajasti erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja oppimisalustoja ja ohjelmia, joiden hallitseminen luo pohjaa jatko-opintoihin ja tulevaisuuden työelämätaidoille.

Lukio-opintojen alussa opiskelijat osallistuvat digiperehdytystunneille ryhmänsä kanssa. Opettajat ohjaavat opiskelijoita erilaisten ohjelmien ja oppimisalustojen sekä ylioppilaskokeessa käytettävän Abitti-ympäristön käytössä, minkä lisäksi koulussamme on erinomaiset digipalvelut saatavilla joka päivä.

IT-TUKIHENKILÖ Jimi Pitkäniitty on paikalla auttamassa klo 8-16 joka koulupäivä.

IT-PÄÄLLIKKÖ Pyry Nykänen vastaa koulun IT-toiminnasta ja auttaa myös arjen IT-asioissa tarvittaessa.