Tilavaraukset

Tilojen varaaminen on tarkoitettu vain TYKin opiskelijoille ja henkilökunnalle. Muiden tulee olla varauksista yhteydessä koulun kansliaan. Vaikka tila olisi varauskalenterissa vapaana, ulkopuolisten varaukset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Tällä sivulla on listattuna tilat, joita opiskelijat pystyvät varaamaan. Valitse tila ylemmästä osiosta ja saat näkyviin varauskalenterin sekä pääset varaamaan tilan varausjärjestelmämme kautta.

OHJEISTUS TILOJEN VARAAMISEEN JA KULKULUPIEN MYÖNTÄMISEEN

– Oheiset ohjeet koskevat kaikkia koulun tiloja, myös niitä, jotka eivät ole suoraan mainittu varausjärjestelmässä.

– Koulun tiloista on poistuttava klo 21 mennessä.

– Kulkulupa ja käyttöoikeus tiloihin saadaan anomalla. Pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin tiloissa voidaan harjoitella kouluun liittyvää toimintaa (kerhot, lukiodiplomit, opintojaksojen sisältöihin liittyvä harjoittelu, yms.). Tiloja voivat varata kyseisessä periodissa opintoihin liittyvää toimintaa harjoittavat opiskelijat. Hakemuksen hyväksyy kyseisestä aineesta/opintojaksosta vastaava opettaja, ellei toisin ilmoiteta.Varsinaiset kulkuluvat/-oikeudet saadaan vahtimestarilta. Varaushakemus löytyy kotisivun pikalinkeistä.

– Yo-kokeiden aikana ei voi varata lainkaan viikonloppuvuoroja.

– Huomaathan, että salivaraus ja iltakäyttökulkulupa ovat kaksi eri asiaa. Kummatkin tulee hakea.

– Varaaja ilmoittaa työryhmänsä kokoonpanon ja toiminnan sisällön jo hakuvaiheessa. Tilojen käyttäminen omaan, suoranaisesti opintoihin liittymättömään toimintaan ei ole sallittua. Yritykset saada kulkulupa/tehdä tilavaraus ilman näyttöä opinnoista tai yritys varata toisen nimissä johtavat sanktioihin. Mikäli näissä asioissa huomataan väärinkäytöksiä, tilojen käyttöoikeus evätään. 

– Varausta tehdessäsi; kirjoita varaukseen koko nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen produktion nimi (tai muu toiminnan määrittely).

– Ulkopuolisten henkilöiden päästäminen koulun tiloihin on kielletty. Koulun omaisuuden käyttäminen tai luovuttaminen ulkopuolisille on kielletty. Ulkopuolisiksi lasketaan kaikki ne, joita ei ole ilmoitettu kuuluvan työryhmään. Ulkopuolisia ovat myös ne henkilöt, jotka eivät opiskele koulussamme.

– Tilojen ja laitteiden/varusteiden kunnosta sekä yleisestä siisteydestä vastaavat salin käyttäjät. Ruokailu, juominen ja kaikki mahdollisesti siisteyttä ja järjestystä heikentävä toiminta on tiloissa kielletty. Tilasta lähtiessä tarkista, että tila jää siistiin kuntoon, vie mahdollisesti käyttämäsi rekvisiitta, välineistö ja lavasteet omille paikoilleen, sulje ikkunat, sammuta valota ja kaikki laitteet. 

– Varaa aikasi toimintasi huomioiden. Tiloja käyttävät muutkin. Voit varata mm. 30 minuutin, 60 minuutin, 60+30 minuutin vuoroja. MAKSIMIVUORO kerrallaan on 120 minuuttia. Aikoja käytetään treenaamiseen, tiloissa ei vietetä vapaa-aikaa. Henkilökunta valvoo tilannetta, jotta harjoitusvuoroja riittää kaikille niitä tarvitseville. ELI siis: max 2 h varaus / max 2 kertaa viikossa / produktio. Osa vuoden viikonlopuista ovat suljettu opiskelijoilta esim. ulkopuolisten varaajien takia tai YO-kirjoitusten ajan. Myös loma-ajoilla harjoittelua on rajoitettu. 

– Poista aina varaukset, joita et käytä. Näin mahdollistat muidenkin harjoittelun.

– Omien tapahtumien järjestämiseen tai esityksiin on kysyttävä lupa etukäteen rehtorilta sekä it-opettajalta/liikunnanopettajalta/aineenopettajalta. Myös tapahtumien valvojat tulee sopia ennen tilaisuuden järjestämistä ja markkinointia.

– Henkilökunnalla on täysi oikeus puuttua varaustilanteeseen, mikäli katsoo tarpeelliseksi. Tästä tulee ilmoitus opiskelijalle. (Esimerkiksi tekstiviesti peruuntuneesta ajasta.)

– Käytetään tiloja sivistyneesti, luovasti ja ennen kaikkea vastuullisesti!