×

Opiskelijalle

Muutoksia opetussuunnitelmassa ja jaksojärjestelmässä lukuvuonna 2021-2022

Uusi opetussuunnitelma LOPS2021 astuu voimaan 1.8.2021 ja tuolloin lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat opiskelevat sen mukaisesti opintojaksoilla, joiden laajuutta mitataan opintopisteillä. Aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat jatkavat opintonsa loppuun asti nykyisen opetussuunnitelman LOPS2016 mukaisesti kursseilla eikä opetussuunnitelma siis vaihdu kesken opintojen. Alla olevat tiedot LOPS2016-mukaisia ja uudet tiedot lisätään tänne kesäkuun alkuun mennessä. Uutta opetussuunnitelmaa voi tarkastella esikatselussa LOPS2021.

TYK muuttaa 6-jaksojärjestelmästä 5-jaksojärjestelmään lukuvuoden 2021-2022 alusta. Ensi lukuvuoden tiedot päivitetään sivuille kun mm. tuntikaavio ja päättöviikot varmistuvat.

OPINTOJEN SUUNNITTELU

WILMA

Opiskelijat saavat aloittaessaan opinnot Tampereen yhteiskoulun lukiossa käyttäjätunnuksen Wilmaan, joka on hallintorekisterin www-liittymä. Wilman kautta opiskelija voi seurata opintomenestystään ja poissaolomääriä sekä tehdä kurssimuutoksia ja -valintoja. Alaikäisen opiskelijan huoltajalla on myös omalla käyttäjätunnuksellaan pääsy opintorekisteriin. Wilman pikaviesti on kätevä tapa pitää yhteytta opiskelijan ja opettajan sekä huoltajan ja opettajan välillä. Huoltaja selvittää alaikäisen opiskelijan poissaolot Wilmassa.

tuntikaavio

Tampereen yhteiskoulun lukiossa oppituntien pituus on 70 minuuttia. Poikkeuksena tästä on kuitenkin 7-koodin tunti maanantaisin (90 min). Oppituntien alkamisajat käyvät ilmi tuntikaaviosta. Ryhmänohjaustuokiot ovat parillisten viikkojen maanantaisin ensimmäisellä välitunnilla klo 9.30–9.50 ryhmänohjausluokissa.

Tuntikaavion mukaisesta aikataulusta voidaan poiketa esimerkiksi teemapäivien, tapahtumien ja juhlien vuoksi. Kaikki poikkeukset normaalista aikataulusta ilmoitetaan etukäteen hyvissä ajoin. Lukuvuoden aikana on myös muutamia iltatilaisuuksia.

Lataa tuntikaavio koko lukuvuoden lukujärjestyksiä varten tästä.

OppiMATERIAALI

Kullakin kurssilla käytettävät oppi- ja harjoituskirjat ilmoitetaan oppimateriaalilistassa. Kirjat on hyvä hankkia ennen kurssin alkua ellei ole toisin mainittu.

Käytettyinä oppikirjoja löytyy esimerkiksi Jamerasta. Opiskelijoilla on myös Facebookissa TYK:in Kirjakirppis -sivusto oppikirjojen kierrättämistä varten. Oppikirjoja voi koettaa lainata myös kirjastoista. Sähköisiä oppikirjoja ei ole mahdollista kierrättää.

Tutki KELAn sivuilta, oletko mahdollisesti oikeutettu oppikirjojen ja tietokoneen hankintaa helpottamaan tarkoitettuun oppimateriaalilisään .

Oppitunnit ja ruokailut

Tavanomaisen koulupäivän aikataulun löydät täältä.

Kouluruoan valmistaa ja tarjoilee Amica. Keittiöemäntänä toimii Pirjo, jonka puoleen voi kääntyä myös erityisruokavaliokysymyksissä. Hänet tavoitat numerosta 050 449 1390. Ruokalistalla on joka päivä myös kasvisvaihtoehto.

Koulussamme ruokaillaan neljässä vuorossa. Koulupäivän 3. oppitunnin ajankohta määräytyy ruokavuoron mukaan. Jos ruokailu on 1. vuorossa, 3. oppitunti alkaa klo 11.40, muuten 3. oppitunti alkaa klo 11.10. Ruokavuorot löytyvät Wilmasta.

Kurssitarjotin

Kurssien sijoittuminen eri jaksoihin ja tuntikaavion koodeille käy ilmi kurssitarjottimesta, jonka löydät Wilmasta. Osa kursseista opiskellaan hajautettuina kahteen tai kolmeen peräkkäiseen jaksoon. Hajauttaminen käy ilmi koodista (esim. 3a ja 3b ovat hajautettuja siten, että niille sijoitettuja kursseja opiskellaan kahden jakson ajan kaksi oppituntia viikossa). Myös koodi 7 on hajautettu koodi (yksi 90 min oppitunti viikossa kolmen jakson ajan).

PÄÄTTÖviikot

Mahdolliset kurssikokeet sijoittuvat pääosin jakson kahdelle viimeiselle viikolle. Samana päivänä opiskelijalla ei ole yleensä kahta koetta. Arviointiviikkojen aikana noudatetaan erillistä lukujärjestystä, jolloin koulupäivä jakautuu kahteen 140 minuutin pituiseen oppituntiin. Jaksossa opiskelluissa aineissa on peräkkäisinä päivinä kaksi oppituntia siten, että aineen ensimmäinen 140 minuutin oppitunti on iltapäivällä ja toinen seuraavana aamuna.

Koulussamme käytetään ja kehitetään erilaisia arviointitapoja. Kaikki oppitunnit pidetään arviointijakson lukujärjestyksen mukaisesti, vaikka koetta ei olisikaan. Päättöviikkojen oppituntien aikana voidaan muun muassa osallistua ilmaisutaitoryhmien esityksiin, tehdä vierailuja koulun ulkopuolelle tai opiskella kurssin sisältöjä.

Opetussuunnitelma

Tampereen yhteiskoulun lukio noudattaa Opetushallituksen julkaisun Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 mukaista Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteistä 1.8.2016 voimaan tullutta opetussuunnitelmaa LOPS 2016 täydennettynä lukiomme erityistehtävän ja erityispiirteiden mukaisilla lisäyksillä. Opetussuunnitelman mukainen opetus koskee kaikkia syksyllä 2016 ja sen jälkeen lukio-opintonsa aloittaneita opiskelijoita.

Uusi opetussuunnitelma LOPS2021 astuu voimaan 1.8.2021 ja sitä noudattavat tuolloin opintonsa aloittavat opiskelijat. Aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat jatkavat opintonsa loppuun LOPS2016-opetussuunnitelman mukaisesti eli muutaman vuoden ajan on käytössä kaksi opetussuunnitelmaa rinnakkain.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019.

LOPS2021

Lomakkeet

  1. Opiskelusuunnitelmalomake (pdf)
  2. Suunnitelma kurssin itsenäiseen suorittamiseen (pdf)
  3. Lukujärjestyspohja (pdf)
  4. Kelan opintotuki
  5. Kelan koulumatkatuki
  6. Poissaololuvan hakemuslomake löytyy Wilmasta välilehdestä Hakemukset ja päätökset.

TIETOSUOJASELOSTE

GDPR:n mukainen tietosuojaseloste.