Sivistys, luovuus, vastuullisuus

Tampereen yhteiskoulun lukio (TYK) on ilmaisutaidon erityislukio, jossa opiskellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset lukio-opinnot sekä ilmaisutaitoa opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Opiskelija voi myös keskittyä opinnoissaan luonnontieteisiin, kieliin tai reaaliaineisiin valitsematta lainkaan ilmaisutaitoa. TYK sopii nuorelle, joka on kiinnostunut tavoitteellisesta lukio-opiskelusta sekä mahdollisuudesta kehittää omia taitoja monipuolisesti ilmaisutaidossa, oppiaineiden valinnaisissa opinnoissa tai opiskelijoiden valmistamissa huikeissa tapahtumissa. TYKin arvot sivistys, luovuus ja vastuullisuus ovat läsnä koulun kaikessa toiminnassa.

Lukion erityistehtävä antaa opiskelijalle oikeuden jättää pois pakollisia opintoja, kun ilmaisutaito-opintoja kertyy tarvittava määrä. TYKissä on mahdollista suorittaa teatterin, tanssin, kuvataiteen, musiikin, liikunnan ja median lukiodiplomi.

TYKistä saa hyvät jatko-opintovalmiudet ja valmistuneet opiskelijat suuntautuvat monipuolisesti eri koulutusaloille.

Tampereen yhteiskoulun lukio

 • perustettu 1895
 • ilmaisutaitolukio, erityistehtävä vuodesta 1992 alkaen
 • opiskelijamäärä noin 900, opettajia yli 50
 • opiskelijoita eri puolilta Suomea
 • sijaitsee Tampereen keskustassa, Hämeenkadun päässä Aleksanterin kirkon ja pääkirjaston läheisyydessä
 • kaksi kiinteistöä: Tykki ja Tylli
 • Facebook
 • Instagram
 • Voit tutustua opiskeluun TYKissä selailemalla TYKin opinto-opasta ja tutustua TYKin lukuvuoden 21-22 tapahtumiin silmäilemällä lukuvuoden 2021-2022 vuosikirjaa.

Ilmaisutaidon erityislukio

 • kaikki tykkiläiset voivat opiskella ilmaisutaitoaineita
 • ilmaisutaitoa opettavat omien alojensa ammattilaiset
 • ilmaisutaitoa voi valita jopa 12 kurssia (LOPS2016) eli 24 opintopistettä (LOPS2021) lukion aikana
 • koulussa voi opiskella myös ilman ilmaisutaitovalintoja
 • ilmaisutaitoa 12 kurssia opiskeleva saa vähentää pakollisista kursseista enintään kahdeksan (LOPS2016) eli ilmaisutaitoa 24 opintopistettä opiskeleva saa vähentää pakollisista opinnoista enintään 16 opintopistettä
 • koulussa on mahdollisuus suorittaa teatterin, median, tanssin, liikunnan, kuvataiteen, ja musiikin lukiodiplomi

Otteita koulumaailmasta