”Kirjallisuus on elämää, josta on leikattu tylsät kohdat pois”, sanoi muuan lukija.

Tutustu opiskelijoiden verkkolehtiin:

Kirjoittajan mielestä se on vielä ihmeellisempää: Kun kirjoitan vaikkapa novellin, saan itse keksiä juonen, henkilöt, miljöön, vieläpä näytellä pää- ja sivuosatkin, lavastaa, valaista ja puvustaa. Hauskaa, mutta joskus myös raskasta ja vaikeaa. Toisten kirjoittajien tuki on tässä avuksi. Moni huomaa luovan kirjoittamisen opintojaksoilla yllätyksekseen, ettei olekaan yksin, vaan samanhenkisten ihmisten seurassa. Turvallisessa porukassa on upeaa antaa ja saada palautetta.

Luovan kirjoittamisen opintokokonaisuus eri osa-alueineen kattaa kaikki kirjallisuuden lajit, proosan, lyriikan ja draaman. Kirjoittamisopinnot harjoittavat ja syventävät suomen kielen taitoja, opastavat itseilmaisuun ja lukemiseen, kirjoittamiseen ja eri elämänalueiden tutkimiseen. Kirjoittaja saa vuorovaikutustaitoja, rohkeutta kehittyä persoonalliseksi itsekseen ja varmuutta heittäytyä kokeilemaan kirjallisuuden eri lajeja ja genrejä.

Luova kirjoittaminen voi  tarjota yhteistyötä eri instituutioille kuten lehdille, radiolle ja televisiolle tai teattereille, yliopistoille ja korkeakouluille, sairaaloille tai muille julkisille laitoksille. Se voi näkyä internetissä, painettuna sanana tai monin tavoin somen kanavissa, sekä opiskelijoiden itsensä muotoilemin tavoin.

Luovan kirjoittamisen opintojaksojen lisäksi koulussamme voi suorittaa teatterin lukiodiplomin käsikirjoittamisessa.

”Hyväksi kirjoittajaksi kehittyminen on palkitsevaa, mutta vaatii työtä ja itsekuria. On jaksettava harjoitella, lukea ja ajatella.”

Fiktiivisen kirjoittamisen perusopintojakso. Istumme kuin nuotiopiirissä ja jaamme tietämystämme ja osaamistamme. Tarjolla hyvän kirjoittamisen ja tyylin perusteet sekä loistavaa seuraa. Opintojaksolla kirjoitetaan paljon, annetaan ja saadaan palautetta sekä opitaan kestämään kritiikkiä ja editoimaan tekstiä. Kirjoitustunnit saa kirjoittaa rauhassa, muuten ollaan yhdessä ja läsnä kirjoitusluokassa tai vaikka museoissa tai ulkona hakemassa innoitusta. Kirjoitetaan tarinoita ja muita lyhyitä harjoituksia, lopuksi ehkä jopa novelli. Opintojakso on hyvä pohja kaikkeen kirjoittamiseen, myös äidinkielen töihin ja reaaliaineisiin, mutta tarkoitus on ennen kaikkea nauttia omasta kirjoittamisesta.

Lyriikan taikapiiri on auki sinulle, joka rakastat runoja, mutta myös sinulle, joka uskot, että runous on ”hienoa” ja vaikeatajuista. Nyt ei ole! Opiskelemme kyllä kaikki runoilijan keskeiset keinot, joten opit analysoimaan toisten kirjoittamia runoja, mutta ennen kaikkea pidämme hauskaa kielellä ja hulluttelemme runon mahdollisuuksilla. Kaikki käy!  

Opintojakso avartaa opiskelijan käsitystä kielestä yleensä ja runouden kielestä ja keinoista erityisesti. Harjoitukset rohkaisevat kirjoittajaa omassa ilmaisussa sekä runouden lukemisessa ja tulkinnassa. Opintojakso tutustuttaa modernin lyriikan keskeisiin keinoihin ja mahdollisuuksiin.

Draama kuuluu kaikkialle: lavalle, televisioon ja valkokankaalle, mutta myös vaikkapa uutisiin, juhlien järjestämiseen ja urheiluun. Jos haaveissa on teatteridiplomi käsikirjoittamisesta, aloita tästä! Jos haluat saada syvemmän käsityksen vaikkapa tv-sarjan kirjoittamisesta, aloita tästä! Opintojaksolla voidaan tehdä yhteistyötä teatteri-ilmaisun kanssa, joskus myös teattereiden tai vaikka yliopiston kanssa. Draama on elämää, josta on leikattu tylsät kohdat pois. Niin myös tältä opintojaksolta.

Draaman kirjoittamisen opintojakso esittelee draaman keskeiset teoriakäsitteet, tärkeimpänä Aristoteleen draaman teoria. Harjoitusten avulla opetellaan hahmottamaan kohtauksen rakenne, henkilögallerian tarkoituksenmukainen luominen eli orkestraatio, konflikti ja sen kehittyminen, dialogi ja subteksti, aihe, teema ja genre.

Opintojakson aikana kirjoitetaan novelleja tai vaihtoehtoisesti lyhyt dekkari. Opintojakso tukee äidinkielen opintoja ja opiskelijan omaa kirjoittamisharrastusta sekä antaa valmiuksia tulkita ja ymmärtää kirjallisuutta. Tuloksena upea kokoelma nykynovelleja. Tavoitteena on löytää se kuuluisa oma ääni. Opintojakso vahvistaa kirjoittajan itsetuntoa ja tukee häntä niissä tavoitteissa, jotka hän itse tekstilleen määrittelee. Pääpaino on oman rekisterin laajentamisessa ja rohkeissa kokeiluissa, joihin kirjoittaja saa vertaistukea muilta ryhmän jäseniltä ja ohjaajalta.

Opintojaksolla keskitytään laaja-alaisesti oman hyvinvoinnin parantamiseen. Tämä opintojakso on avoin kaikille, jotka haluavat voida paremmin. Monipuoliset harjoitukset antavat keinoja oman mielenterveyden vaalimiseen ja henkisen kestävyyden lisäämiseen. Tekstejä ei arvioida eikä arvostella, vaan jokainen asettaa tavoitteensa itse. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opettajan tuella.