Siirry sisältöön
×

Kuvataide

Mitä kuvataide on?

Vuosituhansien kuluessa taiteella on ollut monenlaisia tehtäviä. Yksi tehtävistä on ollut toimia peilinä: näyttää, minkälainen tämä maailma on. Tähän kysymykseen on vastattu tekemällä ns. näköistaidetta. Taiteella on myös filosofinen tehtävä: etsiä vastauksia kysymykseen, minkälainen on tämän maailman syvin olemus. Kysymykset hyvästä, pahasta, kauniista ja rumasta ovat maailmassa olemisen ongelmia, joita on kautta aikojen pohdittu taiteen keinoin. Kuvan tekeminen on maailman tutkimisen väline.

Jokainen luo taidesuhteensa omalla tavallaan. Tärkeintä on, että jokainen opiskelija voi kokea taiteen merkitykselliseksi omassa elämässään.

Omat kuvat, jaetut kulttuurit (KU1)

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (KU2)

Kuva viestii ja vaikuttaa (KU3)

Taiteen monet maailmat (KU4)

Kuvataiteen lukiodiplomi

Taide on myös tarina

Kansakuntien historia ja suuret myyttiset kertomukset ovat merkittävässä osassa kulttuurien kuvastoissa. Taide on siis ensisijaisesti kokemus eikä tavara.

Vastaavasti nuoren tekemä kuva ei ole taideopetuksen tärkein tuotos, sen sijaan opetuksen tuloksena syntynyt ajattelu, oivallukset ja tunteet ovat sitä.

Kuvataiteen opintojaksoilla perehdytään tekemisen, tutkimisen ja vierailujen kautta taidehistoriaan piirros- ja maalaustaiteeseen, grafiikkaan, kuvanveistoon, tila- ja ympäristötaiteeseen sekä arkkitehtuuriin, muotoiluun, digitaalisen kuvankäsittelyn sovellutuksiin ja taiteen nykyhetkeen.

tyk_ilmaisutaito_3779

Keskeinen tavoite kuvataiteen opetuksessa on henkilökohtaisen taidesuhteen syntyminen ja syventäminen.