TYK - Koulurakennus

Tampereen yhteiskoulun lukio (= TYK). Tyk är en gymnasieskola, som har fått en specialuppgift av staten. Utöver den allmänna gymnasieutbildningen, som siktar på studentexamen, har skolan specialiserat sig på estetiska ämnen ( uttrycksförmåga på finlandssvenska). Estetiska ämnen hos oss innehåller studieavsnitt och diplomarbeten i teater, musik, dans, media, bildkonst samt gymnastik och idrott.  Dessutom kan studerandena ta studieavsnitt i kreativt skrivande.  Estetiska ämnen leder dock inte till en examen utan alla elever kan välja bland dessa enligt eget intresse. Vi anser att estetiska studier ger färdigheter, som behövs i alla yrken, dvs. förmågan att samarbeta, uttrycka sig klart och tydligt, vara kreativ och våga ta initiativ.

Skolan är grundad år 1895 , då idén om samskolor för både flickor och pojkar hade nått Finland. Samma år grundades vår grannskola Svenska samskolan i Tammerfors. Eftersom skolan har en specialuppgift får vi elever från hela landet. Elevantalet är kring 900.

Skolan ligger i mitten av staden Tammerfors. Vi samarbetar med grannskolor, teatrar, dansskolor och yrkeshögskolor samt universitet i närheten.

Språkutbudet  i vår skola är brett . Alla elever läser medellång svenska och vi har också grupper i lång svenska. Andra språk, som vi erbjuder är engelska, tyska, franska ,ryska och spanska. Internationellt samarbete intresserar oss och vi är med i Erasmus-projekt och nordiska kontakter via flera organisationer ( bl.a. Pohjola-Norden, Svenskanu och  Nordplus).

Kontakta oss gärna, om ni vill göra samarbete med oss!