”Koko maailma on näyttämö!”

Haluatko kokea teatterin lumon? Haluatko tuntea esiintymisen hurmion ja murheen alhon? Koetko hehkuvasi ylimaallista karismaa? Haluatko esiintymiskammoisesta tuppisuusta omavaloiseksi ilmaisijaksi? Kaipaatko uusia tuttavuuksia, taitoja, haasteita ja tilanteita? Haluatko nähdä itsesi uudessa valossa – etsitkö uusia rooleja? Kaipaatko rohkeutta ilmaista itseäsi ja osallistua? Tervetuloa opiskelemaan teatteri-ilmaisua!

Opiskelemme teatterin eri osa-alueita käytännön ja teorian tasolla: tekstin tuottamisesta näyttelemiseen ja tekniikkaan. TYKissä valmistetaan kymmeniä produktioita vuodessa ja yhteistoimintaa paitsi muiden oppiaineiden, myös television ja teatterin ammattilaisten kanssa. Elämyksiä ja tapahtumia! Pohdintaa ja toteutusta! Rohkeuden keräämistä ja onnistumista! Hengen lentoa ja taiteen paloa! Keskusteluja ja kumppanuutta! Diplomeja ja duunitarjouksia!

Teatteri-ilmaisun opintojaksojen lisäksi koulussamme voi suorittaa teatterin lukiodiplomin ja joka vuosi toteutetaan oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja, produktioita, tapahtumia ja esityksiä, joissa teatteri-ilmaisu on mukana.

Opiskelija kehittää ilmaisuinstrumenttiaan (ääni, keho, mieli) kokonaisvaltaisesti. Hän harjaannuttaa sekä ilmaisutaitoaan että syventää teatterillista osaamistaan ja ajatteluaan. Opiskelija tutustuu näyttämöllisen ilmaisun peruselementteihin, kuten lavalla olemiseen ja kontaktiin. Opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmissä. 

Opiskelija syventää näyttelijäntyön tuntemustaan, ryhmätyötaitojaan sekä omaa ilmaisuaan mm. roolityöskentelyn avulla. Työskentelyn pohjana voidaan käyttää mm. klassikkotekstejä. Opintojaksolla työstettyä materiaalia on mahdollista esittää julkisesti.

Opiskelija osallistuu näyttämöllisiin tilanteisiin ilman ennalta suunniteltua käsikirjoitusta. Työskentelyssä pääpaino on vuorovaikutuksen ja spontaniteetin korostamisessa. Työskentely tapahtuu yksin, pareittain sekä pienryhmissä.

Opiskelija laajentaa teatterikäsitystään perehtymällä ohjaajantyön alkeisiin. Työskentelyn aikana opiskelija harjaannuttaa omia tapojaan toimia ohjaajana eri harjoitteiden kautta. Samalla opiskelija muodostaa kokonaiskuvaa ohjaajatyöhön kuuluvista elementeistä. Opintojaksolla opiskelija voi toimia myös näyttelijänä. 

Opiskelija tutustuu teatterihistorian keskeisiin teoksiin, tapahtumiin ja tekijöihin. Opintojakson aikana opiskelija saa tietoa myös nykypäivän teatterikentästä; koulutuksesta, toimenkuvista ja käytännöistä.  

Opiskelija osallistuu teatteriproduktion valmistamiseen ja esittämiseen työryhmän jäsenenä. Opiskelija harjaannuttaa ilmaisullisia valmiuksiaan sekä draamallista ajatteluaan myös omatoimisesti roolityössään. 

Koulussamme voi suorittaa teatterin lukiodiplomin.

Opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan teatterissa sekä vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitojaan sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitojaan.

Luovan kirjoittamisen draamapaja


Jotkut meistä rakastavat draamaa, mutta eivät halua esiintyä. Luomme mieluummin henkilöhahmoja, heille repliikkejä, kohtauksia ja kohtaloita, ja eläydymme niihin tietokoneen ääressä. Jos olet meikäläisiä, tervetuloa kirjoitusluokkaan draamapaja-opintojaksolle!

Toiset haluavat sekä näytellä että kirjoittaa. Tervetuloa teillekin!

Jos haluat tietää, miten paketti pysyy kasassa eli mitkä ovat draaman rautaiset lait, luovan kirjoittamisen draamapaja on sinua varten. Siellä kirjoitetaan käsikirjoituksia lavalle, televisiolle, radiolle ja valkokankaalle, oman intohimosi mukaan. Teemme yhteistyötä koulun teatteri-ilmaisun ja elokuvatyön kanssa, eli tekstisi voi päästä tuotantoon. Käsikirjoittamisesta voi suorittaa myös diplomin.

Draamapajassa tavataan!