Tuotetaan kulttuuria ja tapahtumia

Tuotanto toimii yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa rakentaen aina jotain isompaa kuin osiensa summa. Tuotannossa opiskellaan kulttuurista innovointia, johtamistaitoja, markkinointia ja budjetointia. Kulttuurituotanto korostuu nykypäivän taidealalla entistä enemmän.

Tuotanto toteuttaa yhteistoiminnassa muiden ilmaisutaitoaineiden kanssa tapahtuman. Tämä tapahtuma voi olla mitä tahansa lasten seikkailuillasta konserttiin tai vaikka pienoisfestivaaliin tai muuhun suurempaan produktioon.

”Hei, mikä on meidän kohderyhmä?”

Tuotannon opintojakso ITO1 Tuotanto

Taide on liian tärkeää vain taiteilijoille jätettäväksi! Tällä opintojaksolla tutustut tuottajan työhön esim. teatterissa, tapahtumissa, konserteissa. Opintojakso on sekoitus käytännön työtä ja luovaa ideointia. Tuotantoa opitaan tekemisen kautta – ryhmä toimii tuotantotiiminä, joka suunnittelee ja toteuttaa ulkopuolisille suunnatun koulun tapahtuman (esim. konsertti, teatteriesitys) yhteistyössä muiden ilmaisutaitoaineiden kanssa. Opintojakson aikana käsitellään tuotannon eri vaiheita esim. ideointi, konseptin kehittäminen, budjetointi ja järjestäminen. Pääset myös harjoittelemaan markkinointia ja tiedottamista. Arviointi perustuu aktiiviseen toimintaan ja kykyyn toimia osana tuotannollista tiimiä.

Aloitamme aina tyhjältä pöydältä, ja toimimme hullun ideoinnin kautta kohti toteutettavaa tuotetta. Matkalla opettelemme ja suunnittelemme kaikkia tuottajan tehtäviin kuuluvia asioita. Suunnittelemme organisaation, budjetoimme, toteutamme markkinointia ja tiedotusta, ja koordinoimme yhteistoimintaa taiteellisen työn tekijöiden kesken.

Kulttuurituotanto korostuu nykypäivän taidealalla entistä enemmän. Vaikkei tulevaisuutesi mahdollisesti suuntautuisikaan kulttuurin pariin tai haluat heittäytyä villiksi boheemiksi – silti esimerkiksi johtamistaito, yhteistyökyky ja organisoiminen ei ole pahitteeksi.

Tuotanto on muita ilmaisutaitoaineita ja oppiaineita yhdistävä toimija, joka on sekä nöyrä palvelija että opastava ystävä.