Siirry sisältöön
×

Media

Mitä on media?

Median opinnoissa opetellaan tunnistamaan ja erittelemään erilaisia kerrontoja ja kertomuksia, joita ihminen kokee ja tuottaa muuttuvassa maailmassa. Miten kuvalla, äänellä, tekstillä tai moniaistillisilla tavoilla meihin pyritään vaikuttamaan? Median opintojaksoilla harjoitellaan omaa mediailmaisua, mediakriittisyyttä ja pohditaan, miten joukkoviestinnän muutos on vaikuttanut ihmisen elämään. Mediaopetus ohjaa opiskelijaa vastuulliseen ja taitavaan mediasisällön tuottamiseen sekä sen kriittiseen käsittelyyn. Oppiaineelle tyypillisiä tekstejä ovat erilaiset multimodaaliset mediatekstit.

Journalistiseen mediaan perehdytään harjoittelemalla toimituksellista työtä ja kehittämällä omaa ilmaisukykyä muun muassa suorissa Studi-Off-radiolähetyksissä Radio Moreenissa taajuudella 98,4 MHz. Median ja taiteen rajapinnan tutkiminen sekä median tulevaisuuden pohtiminen ovat myös osa median opintojaksoja.

laitepöytä

tyk_ilmaisutaito_IMG_3555

Miten puhut mediaa: johdatus mediailmaisuun (ITME1)

Elävä media (ITME2)

Media ja valta (ITME3)

Median lukiodiplomi