TYK on ilmaisutaidon erityislukio

Tampereen yhteiskoulun lukio (TYK) on ilmaisutaidon erityislukio, jossa opiskellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset lukio-opinnot sekä ilmaisutaitoa opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Kulttuuri ja taide ovat osa yleissivistystä ja TYKissä tiede ja taide yhdistyvät.

Ilmaisutaitoa opiskellaan sekä itsenäisinä oppiaineina että monimuotoisina taiteidenvälisinä ja oppiainerajat ylittävinä yhteistyöprojekteina.Nämä ITA-opintojaksot ovat koulukohtaisia ja sisällöiltään erityisiä, sillä ne täydentävät muilla ilmaisutaidon opintojaksoilla opiskeltuja asioita tai tuovat esiin oman, ainutkertaisen lähestymistapansa johonkin tiettyyn aihepiiriin. ITA-opintojaksot voivat olla yhden tai useamman erityisalueen tai oppiaineen yhdistelmiä. Niiden sisällöt ja määrät vaihtelevat eri aikoina. Opintojaksojen laajuus on 2 opintopistettä ja niille ilmoittaudutaan muiden opintojaksojen tavoin. Erillisiä pohjavaatimuksia tai suoritusjärjestyksiä ei ole.  ITA-opinnoissa yhdistyvät esimerkiksi maskeeraus ja elokuva, kuvataide ja tanssi tai pääset tekemään oman musiikkivideon. ITA-opinnot eli ilmaisutaidon yhteiset opinnot löydät täältä.

  • Kaikki tykkiläiset voivat opiskella ilmaisutaitoaineita.
  • Ilmaisutaitoa opettavat omien alojensa ammattilaiset.
  • Ilmaisutaitoa voi valita jopa 24 opintopistettä lukion aikana.
  • Koulussa voi opiskella myös ilman ilmaisutaitovalintoja.
  • Ilmaisutaitoa 24 opintopistettä opiskeleva saa vähentää pakollisista opinnoista enintään 16 opintopistettä.
  • Koulussa on mahdollisuus suorittaa teatterin, median, tanssin, liikunnan, kuvataiteen ja musiikin lukiodiplomi.

Yhteistyöhankkeet ja produktiot

Ilmaisutaitolukio tekee vuosittain yhteistyötä teattereiden, korkeakoulujen ja musiikkioppilaitosten sekä muiden oppilaitosten kanssa. Lukuvuoden aikana toteutetaan yksi suuri produktio eli tuttavallisemmin proggis sekä suuri määrä erilaisia pienempiä produktioita.

Opiskelijoitamme on mukana näyttelijöinä ja avustajina myös YLE TV2:n ohjelmissa. Radio Moreenista lähetetään opiskelijoidemme tuottamaa Studi-Off-lähetystä. Musiikin ja musiikkiteknologian ammattilaisten kanssa teemme läheistä yhteistyötä erilaisten konserttien ja musiikkitapahtumien järjestelyissä.

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä TYKin Kulttuuriviikonloppu on yksi Suomen suurimpia nuorisoteatteritapahtumia, minkä lisäksi TYK tuottaa vuosittain lastenteatteria laajalle yleisölle. Vuoden aikana tykkiläiset ovat lavalla erilaisissa teatteri- ja tanssiesityksissä sekä konserteissa. He kirjoittavat ja esittävät runoja ja muita tekstejä sekä näyttävät kuvaamiaan elokuvia. Flashmobit ja erilaiset tempaukset ja performanssit sekä eri ilmaisutaitoaineiden näytönpaikat ovat osa TYKin arkea. Myös tapahtumien tuotanto ja esitystekniikka ovat opiskelijoiden käsialaa.

Ilmaisutaito on monia taitoja

Ilmaisutaito lisää itsetuntemusta ja tukee näin persoonallista kasvua. Ilmaisutaito kasvattaa yhteisöllisyyteen elämyksiä jaettaessa ja vuorovaikutustaidot kehittyvät kun työskennellään yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja saadaan ja annetaan palautetta tehdystä työstä.

Kun opiskelija työstää ilmaisutaidon keinoin sisältöjä, hän oppii, että se vaatii vaivannäköä ja kärsivällisyyttä. Opiskelija oppii tarttumaan aiheisiin ilmaisutaidon työvälinein ja jaksaa ponnistella tavoitteen saavuttamiseksi, sekä rohkenee testata näkemyksensä vuorovaikutustilanteissa.

”Esitystilanteessa yleisön reaktiosta välittyvät taiteen vastaanottamisen kokemukset”

Diplomit

Opetushallituksen mukaan lukiodiplomit on kehitetty, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. TYKissä voi tehdä kuvataiteen, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomin. Opiskelija tekee diplomin itsenäisesti ja valitsee erikoistumisalueensa, esimerkiksi teatteridiplomissa näyttelijäntyön, ohjaajantyön, dramaturgian tai lavastamisen.

Diplomin tekemisestä saa kaksi opintopistettä ja erillisen todistuksen. Lisätietoa saa ilmaisutaito-opettajilta ja opetushallituksen sivuilta oph.fi/fi/lukiodiplomit.