Siirry sisältöön
×

Ilmaisutaito

TYK on ilmaisutaidon erityislukio

Lukion perustehtävä on yleissivistävä, ja kulttuuri ja taide ovat osa yleissivistystä. Ilmaisutaidon tehtävänä on toteuttaa kulttuurin ja taiteen opetusta. Ilmaisutaidon tavoitteena on opiskelijan luovuuden virittäminen, tukeminen ja ylläpitäminen koko elämän ajan. Opimme käyttämään ilmaisutaitoa työvälineenä, tekemään yhteistyötä sekä nauttimaan itsensä toteuttamisesta ja kulttuurin ja taiteen vastaanottamisesta ja kokemisesta yksin ja yhdessä. Ilmaisutaitoa opiskellaan paitsi itsenäisinä oppiaineina, myös monimuotoisina taiteidenvälisinä ja oppiainerajat ylittävinä yhteistyöprojekteina. ITA-opinnoissa yhdistyvät esimerkiksi maskeeraus ja elokuva, kuvataide ja tanssi tai pääset tekemään oman musiikkivideon. Lukuvuoden 2022-2023 ITA-opinnot eli ilmaisutaidon yhteiset opinnot löydät täältä.

  • kaikki tykkiläiset voivat opiskella ilmaisutaitoaineita
  • ilmaisutaitoa opettavat omien alojensa ammattilaiset
  • ilmaisutaitoa voi valita jopa 12 kurssia/24 opintopistettä lukion aikana
  • koulussa voi opiskella myös ilman ilmaisutaitovalintoja
  • ilmaisutaitoa 12 kurssia/24 opintopistettä opiskeleva saa vähentää pakollisista opinnoista enintään 8 kurssia/16 opintopistettä
  • koulussa on mahdollisuus suorittaa teatterin, median, tanssin, liikunnan, kuvataiteen, ja musiikin lukiodiplomi

Yhteistyöhankkeet

Ilmaisutaitolukio tekee vuosittain yhteistyötä tamperelaisten teattereiden, korkeakoulujen ja musiikkioppilaitosten sekä muiden oppilaitosten kanssa. Lukuvuonna 2022-2023 produktio eli tuttavallisemmin proggis on KÄÄRMEENPÄÄNTALLAAJAT, joka tehdään yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Seuraa myös produktion podcastia Spotifyssa.

Opiskelijoitamme on mukana näyttelijöinä ja avustajina myös YLE TV2:n ohjelmissa. Radio Moreenista lähetetään opiskelijoidemme tuottamaa Studi-Off-lähetystä. Musiikin ja musiikkiteknologian ammattilaisten kanssa teemme läheistä yhteistyötä erilaisten konserttien ja musiikkitapahtumien järjestelyissä.

tyk_ilmaisutaito_3645

Itsetuntemus löytyy

Ilmaisutaidon käyttämän ilmaisukielen tavoitteena on lisätä opiskelijan itsetuntemusta ja konkretisoida minäkuvaa. Ilmaisutaito tukee näin opiskelijan persoonallista kasvua. Opiskelija oppii käyttämään ilmaisutaitoa työvälineenä ja oppii hahmottamaan asioita ja ilmiöitä ilmaisukielen kautta. Hän oppii nauttimaan itsensä toteuttamisesta ja kulttuurin ja taiteen vastaanottamisesta ja kokemisesta.

Sosiaaliset taidot kehittyvät

Opiskelija oppii mieltämään ilmaisukielen sisällöt ja viestit. Se antaa mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Vuorovaikutukseen sisältyy sosiaalisten tilanteiden hallinta, verbaalinen ja nonverbaalinen kommunikaatio, kohtaaminen ja jakaminen. Opiskelijan minäkuva syvenee tässä sosiaalisessa kontekstissa ihmiskäsitykseksi ja elämänkäsitykseksi.

Ilmaisutaito kasvattaa yhteisöllisyyteen. Kun opiskelija työstää ilmaisutaidon keinoin sisältöjä, hän oppii, että se vaatii vaivannäköä ja kärsivällisyyttä. Yleisön palautteen avulla opiskelija oivaltaa, miten paljon työtä vaatii, että kykenee välittämään oman näkemyksensä vastaanottajalle. Opiskelija oppii tarttumaan aiheisiin ilmaisutaidon työvälinein ja jaksaa ponnistella kohti ilmaisullista muotoa, sekä rohkenee testata näkemyksensä vuorovaikutustilanteissa.

Tuotoksissa ja esityksissä voidaan nähdä ilmaisutaidon tavoitteiden toteutuminen. Ilmaisutaidon arviointi tapahtuu välittömässä yleisöpalautteessa, opettajien palautteessa ja koulun ulkopuolisten taideasiantuntijoiden palautteessa.

Esitystilanteessa yleisön reaktiosta välittyvät taiteen vastaanottamisen kokemukset.

Näkemys saa muodon

Ilmaisutaidon tavoitteet on saavutettu, kun opiskelijat kokevat ilmaisutaidon tehtävät sytyttäviksi ja jaksavat ponnistella niin, että näkemys saa muodon.

Tavoitteiden saavuttaminen näkyy myös siinä, että opiskelijoilla on rohkeutta asettaa tuotoksensa ja esityksensä julkisesti esille. Kun oma ilmaisun tapa löytyy, opiskelijat hakeutuvat sen mukaisiin harrastuksiin ja jatko-opintoihin. He kykenevät antamaan oman persoonallisen panoksensa tekijänä sekä vastaanottajana yksilönä ja ryhmässä.

Hae kouluun

tyk_ilmaisutaito_8129

tyk_ilmaisutaito_3728

Diplomit

Opetushallituksen mukaan lukiodiplomit on kehitetty, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. TYKin ilmaisutaitoaineissa voi tehdä kuvataiteen, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomin. Opiskelija tekee diplomin itsenäisesti ja valitsee erikoistumisalueensa, esimerkiksi teatteridiplomissa näyttelijäntyön, ohjaajantyön, dramaturgian tai lavastamisen.

Diplomin tekemisestä saa yhden kurssin ja erillisen todistuksen. Lisätietoa saa ilmaisutaito-opettajilta ja opetushallituksen sivuilta https://www.oph.fi/fi/lukiodiplomit

tyk_ilmaisutaito_3624

Otteita koulumaailmastaTYK ESITTELYVIDEO - 2021

TYK ESITTELYVIDEO – 2021
TYK aine-esittelyvideo

TYK aine-esittelyvideo
TYK Musavideo

TYK Musavideo