Siirry sisältöön
×

Opinto-opas

Hyvä tykkiläinen!

  • Lue opinto-opas huolellisesti tällä sivulla tai selailtavana e-julkaisuna
  • Kysy rohkeasti neuvoa ryhmänohjaajaltasi tai muulta koulun henkilökunnalta, me olemme täällä sinua varten.
  • Muista, että lukiossa olet itse vastuussa opinnoistasi, mutta apua ja tukea on aina tarjolla kun sitä tarvitset.

Uusi opetussuunnitelma LOPS2021 astuu voimaan 1.8.2021 ja tämän jälkeen lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat opiskelevat sen mukaisesti opintojaksoilla, joiden laajuutta mitataan opintopisteillä. Aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat jatkavat opintonsa loppuun asti nykyisen opetussuunnitelman LOPS2016 mukaisesti kursseilla eikä opetussuunnitelma siis vaihdu kesken opintojen. Koulussa on käytössä kaksi opetussuunnitelmaa rinnakkain, mikä vaatii tarkkuutta opintojen suunnittelussa tämän siirtymävaiheen aikana.

Sivistys, luovuus ja vastuullisuus

TYKin arvot

Järjestyssäännöt

Poissaolot, myöhästymiset ja määräaikojen noudattaminen

Tiedotus, viestintä, yhteystiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Koulun tilat ja muut oppimisympäristöt

Digitaalinen oppimisympäristö

Opiskelijakunta - osallistu, toimi ja vaikuta

Lukuvuoden aikataulut

Työ- ja loma-ajat sekä periodien rajat

Päivittäinen aikataulu, ruokailu ja ryhmänohjaus

Päättöviikot ja uusintakokeet

Opiskelu lukiossa

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Toisen asteen maksuttomuus, opiskelukustannukset ja taloudellinen tuki

Kaksi opetussuunnitelmaa käytössä rinnakkain: LOPS2016 ja LOPS2021

Opiskeluaika, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja pakollisten opintojen vähentäminen

Lukion suorittaminen LOPS2021

Lukion suorittaminen LOPS2016

ARVIOINTI

Opintojakson/kurssin arviointi

Opintojakson/kurssin uusiminen

Lukion päättöarviointi ja oikaisuvaatimus

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen

Todistukset

OPINNOT

Tuntijako (LOPS2021)

Kielitarjonta

Oppimateriaalit

Opintotarjonta

Opintojen suoritustavat, osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Korkeakouluopintoja osana lukio-opintoja