Siirry sisältöön
×

Tanssi-ilmaisu

Tanssien elämään

Tanssi-ilmaisun opintojaksoilla pääsee tutustumaan tanssiin monipuolisesti. Opintojaksoilla tutustutaan eri lajeihin ja harjoitellaan niitä.  Tunneilla pääpaino on ilmaisun ja esiintymisen harjoittelussa ja tanssiharjoituksissa.  Lähes jokainen opintojakso huipentuu esiintymiseen joko näyttämöillä koulussa tai koulun ulkopuolella tai osana jotain suurempaa kokonaisuutta esimerkiksi teatteri- tai musiikkiesityksessä tai erilaisissa oppiainerajat ylittävissä produktioissa.

Tanssi-ilmaisun tehtävä oppiaineena on kehittää opiskelijoiden tanssillista ja liikkeellistä osaamista sekä avartaa heidän tanssikäsitystään nykypäivän maailmassa. Tanssi-ilmaisu tukee opiskelijan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja auttaa häntä itseilmaisussa ja oman identiteetin rakentamisessa. Tanssiopetus pyrkii vahvistamaan opiskelijan kehollista ymmärrystä, analysointitaitoa ja luovaa ajattelua.

Tanssi-ilmaisu ohjaa opiskelijoita vastuulliseen ja toiset huomioon ottavaan työskentelyyn taiteen parissa. Tanssi-ilmaisun yhtenä kulmakivenä on opettaa opiskelijoita kokemaan, katsomaan ja analysoimaan tanssitaidetta ja sen vaikutuksia, niin itsessään kuin myös yhteiskunnassa ja koko maailmassa.

Tanssiva minä (ITT1)

Yhdessä tanssien (ITT2)

Koreografia (ITT3)

Tanssien työelämään (ITT4)

Tanssidiplomi

Produktiot ja muut oppiainerajat ylittävät opinnot

Vanhat tanssit

Koulussamme järjestetään vuosittain vanhojen päivänä tanssit, joissa tokavuotiset juhlistavat sitä, että ovat koulun vanhimpia opiskelijoita. ”Vanhat” esiintyvät koulun väelle, päivällä yleisölle Koskikeskuksessa ja illalla vielä läheisille. Vanhojen tanssit on hieno perinne, joka on elää ajassa.