alumni Eveliina Junkkari

Eveliina Junkkari

talotekniikan insinööri (AMK), talotekniikkarakennuttaja

Alumni vuodelta 2011

Mitä teet työksesi?

Olen koulutukseltani talotekniikan insinööri (AMK). Tällä hetkellä työskentelen kotikaupunkini Helsingin palveluksessa talotekniikkarakennuttajana. Työskentelen siis hyvin moniammatillisissa hankeorganisaatoissa julkisten palvelurakennusten parissa. Päivän aikana saatan kokoustaa esimerkiksi arkkitehtien, insinöörien, urakoitsijoiden, ekonomien, juristien, konsulttien, energia- ja elinkaariasiantuntijoiden, opettajien, lääkäreiden, tietomalliasiantuntijoiden ja geologien kanssa. Tehtävänämme on lyödä viisaat päämme yhteen ja miettiä kuinka rakennamme kaupunkilaisille mahdollisimman hyviä olosuhteita kasvaa, oppia, työskennellä, viettää aikaa ja saada hoivaa. Käytännön työtäni on siis rakennushankkeiden johtaminen ja hallinnointi.

Millainen oli polkusi kyseiselle alalle?

Heräsin abivuoden aikana ensimmäistä kertaa elämässäni siihen, että minuahan kiinnostaa tekniikka! Tutkin hieman eri tekniikan alojen palkkatilastoja sekä työllisyysnäkymiä ja sitä kautta valikoin talotekniikan alakseni.  Talotekniikka käsittää rakennuksen tekniset järjestelmät kuten ilmanvaihdon, jäähdytyksen, rakennusautomaation, valaistuksen energiatehokkuuden ja elinkaarihallinnan.

Nykyiseen työhöni päädyin työskenneltyäni seitsemän vuotta konsulttitoimistossa. Kaipasin kuitenkin enemmän yhteiskunnallista merkitystä työhöni. Helsingin kaupungilla pääsen vaikuttamaan paljon esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen. Lisäksi voin osaltani auttaa kaupunkilaisia voimaan hyvin.

Millaisia eväitä sait TYKistä jatko-opintoihin ja työelämään?

Parhaat mahdolliset eväät! Opin niin paljon työelämätaitoja. Hyödynnän joka päivä työssäni puheopin oppeja ja muistelen haastavissa vuorovaikutustilanteissa improvisaatiotunteja ja tunteiden sekä tunnelmien tunnistamista ja aistimista. Mietin viikoittain, että onneksi olen tykkiläinen, tämänkin asian opin siellä.

Mitä haluaisit kertoa nyt lukiossa opiskeleville?

Muista että nuoruus on tosi vaativaa aikaa! Sä oot tosi kovilla ja sulta vaaditaan paljon; yhteiskunta vaatii, lähipiiri vaatii, sä itse vaadit. Sä kuitenkin riität vaikka joskus epäonnistuisit. Ei haittaa jos et heti saa opiskelupaikkaa, ehkä ensi vuosi on sun vuosi! Löydät paikkasi kyllä eikä mihinkään ole kiire. Työelämässä on lähes aina mahdollista kouluttautua työn ohessa lisää, suuntautua toisiin tehtäviin, vaihtaa toisenlaiseen organisaatioon ja muokata omia työtehtäviä. Se mitä sä valitset nyt, ei määritä sun koko työuraa.