×

YO-tulokset ja -tutkintotodistukset

Ylioppilastutkintotodistus

Kokelas saa ylioppilastutkintotodistuksen sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Ylioppilastutkintotodistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana. Arvosanat, niitä vastaavat pistemäärät sekä niiden likimääräiset suhteelliset osuudet ovat seuraavat:

Arvosana Pistemäärä Osuus
laudatur (L) 7 5 %
eximia cum laude approbatur (E) 6 15 %
magna cum laude approbatur (M) 5 20 %
cum laude approbatur (C) 4 24 %
lubenter approbatur (B) 3 20 %
approbatur (A) 2 11 %
improbatur (I) 0 5 %

Arvosanojen suhteelliset osuudet vaihtelevat jonkin verran eri kokeissa ja eri tutkintokerroilla.

Lukion päättötodistus

Ylioppilaaksi pääseminen edellyttää sekä ylioppilastutkinnon läpäisemistä että lukion päättötodistuksen saamista. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa pakolliset 75 lukiokurssia. Tietyin edellytyksin joidenkin aineiden päättötodistuksen numeroarvosana voidaan korvata suoritusmerkinnällä. Numeroarvosanan korvaavaa suoritusmerkintää on pyydettävä kansliasta erillisellä lomakkeella.
Suoritusmerkintälomake (pdf)

Hyväksytysti suoritetun kokeen saa uusia yhden kerran. Hyväksytyn kokeen uusimisella ei ole aikarajaa. Jos kokelas on ennen ylioppilastutkintotodistuksen antamista uusinut jonkin kokeen, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana.

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hylätyn pakollisen kokeen uusija voi vaihtaa tämän kokeen tasoa, kun ensin on varmistettu, että tutkintoon sisältyy yksi pitkään oppimäärään perustuva koe. Jollei tutkintoa ole suoritettu säädetyssä ajassa, on tutkinto kokonaisuudessaan uusittava.

Jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa.