×

YO-tulokset ja -tutkintotodistukset

Ylioppilastutkintotodistus

Kokelas saa ylioppilastutkintotodistuksen sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Ylioppilastutkintotodistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana. Arvosanat, niitä vastaavat pistemäärät sekä niiden likimääräiset suhteelliset osuudet ovat seuraavat:

Arvosana Pistemäärä Osuus
laudatur (L) 7 5 %
eximia cum laude approbatur (E) 6 15 %
magna cum laude approbatur (M) 5 20 %
cum laude approbatur (C) 4 24 %
lubenter approbatur (B) 3 20 %
approbatur (A) 2 11 %
improbatur (I) 0 5 %

Arvosanojen suhteelliset osuudet vaihtelevat jonkin verran eri kokeissa ja eri tutkintokerroilla.

Lukion päättötodistus

Ylioppilaaksi pääseminen edellyttää sekä ylioppilastutkinnon läpäisemistä että lukion päättötodistuksen saamista. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa pakolliset 75 lukiokurssia. Tietyin edellytyksin joidenkin aineiden päättötodistuksen numeroarvosana voidaan korvata suoritusmerkinnällä. Numeroarvosanan korvaavaa suoritusmerkintää on pyydettävä kansliasta erillisellä lomakkeella.
Suoritusmerkintälomake (pdf)

Tietoa ylioppilaskokeiden uusimisesta ja tutkinnon täydentämisestä löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan omilta sivuilta.