×

Preliminäärit ja tentit

Preliminäärit

Preliminäärikoe on ylioppilaskokeen kaltainen varsinaiseen ylioppilaskokeeseen valmentava koe. Tarkoituksena on harjoitella ajankäyttöä ja vastaustekniikkaa kuusi tuntia kestävässä kokeessa. Kuluvana lukuvuonna järjestetään vain psykologian preliminääri 3.9.2016.

Tentit

Tentit ovat ylioppilaskokeeseen valmistavia tilaisuuksia, joissa käydään vielä kerran läpi oppimäärän keskeisiä kohtia. Tentti voi olla suullinen ja/tai kirjallinen. Syksyn tentit pidetään syyskuussa ennen kirjallisia ylioppilaskokeita ja keväällä kirjallisia ylioppilaskokeita edeltävien kolmen viikon aikana. Tenttiin osallistuminen on tärkeä mutta vapaaehtoinen osa kirjalliseen kokeeseen valmistautumista. Tentteihin on ilmoittauduttava Wilmassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Kysy tarkemmat tiedot opettajaltasi.

Tenttejä voi olla myös iltaisin, lauantaisin ja talvilomalla.

korotusTentit

Päättöarvioinnissa annettua oppiaineen arvosanaa on mahdollista korottaa erillisessä korotustentissä. Lisätietoja tästä saat opinto-ohjaajilta ja aineenopettajilta. Mahdollinen korotustenttiin osallistuminen on ajankohtaista vasta lukio-opintojen loppuvaiheessa.