×

Koeaikataulu

Ilmoittautuminen

Kokelaan on ilmoittauduttava kirjallisesti kutakin tutkintokertaa ja koetta varten lukion kansliaan ilmoittautumista varten tehdyllä erillisellä lomakkeella. Ilmoittautuessa on ilmoitettava kokeen vaativuustaso ja se, onko koe pakollinen vai ylimääräinen, sekä tutkinnon hajauttamissuunnitelma.

Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään edellisen vuoden marraskuussa ja syksyn tutkintoon toukokuussa mennessä. Tarkemmat ajat ilmoitetaan koulun tiedotteissa.

Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokeen valinta pakolliseksi tai ylimääräiseksi on sitova koko tutkinnon osalta. Samoin kokeen vaativuustason valinta on sitova koko tutkinnon osalta eräin poikkeuksin.

Ulkopuolisten tutkinnon suorittajien on mahdollista osallistua Tampereen yhteiskoulun lukion järjestämään ylioppilaskokeeseen vain, jos koesaleissa on siihen tilaa. Ylimääräisten paikkojen olemassaolo on tarkistettava koulun kansliasta ennen ilmoittautumista.

Koemaksut

Opetusministeriö päättää ylioppilastutkintomaksut. Lukiokoulutuksen järjestäjä perii kokelailta tutkintomaksut ja tilittää ne ylioppilastutkintolautakunnalle. Maksut kerätään keväällä kirjoittavilta tammikuussa ja syksyllä kirjoittavilta toukokuussa.

Tällä hetkellä kokelaan on jokaisena kertana, jona hän osallistuu ylioppilastutkintoon, maksettava PERUSMAKSU 14 €. Tämän lisäksi maksettavaksi tulee KOEKOHTAINEN MAKSU 28 € jokaisesta erillisestä ylioppilaskokeesta, johon kokelas on ilmoittautunut.

Syksyn 2020 koepäivät

 • ma 14.9. – kemia, terveystieto
 • ke 16.9. – vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti
 • to 17.9. – uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede
 • pe 18.9. – äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe; suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
 • ma 21.9. – toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ti 22.9. – matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • to 24.9. – filosofia, biologia
 • pe 25.9. – äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
 • ma 28.9. – vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 • ti 29.9. – psykologia, historia, fysiikka
 • ke 30.9. – saamen äidinkielen koe
 • to 1.10. – vieras kieli, pitkä oppimäärä: ranska, espanja, saksa, venäjä

Kevään 2021 koepäivät

 • ti 16.3. – äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe; suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
 • to 18.3. – vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 • pe 19.3. – äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
 • ma 22.3. – vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • ke 24.3. – matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • pe 26.3. – psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • ma 29.3. – toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ke 31.3. – uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
 • ke 7.4. – saamen äidinkielen koe