×

Ylioppilastutkinto

Vähintään neljä koetta

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista seuraavien neljän kokeen joukosta:

 • toisen kotimaisen kielen koe
 • yksi vieraan kielen koe
 • matematiikan koe ja
 • yksi reaaliaineissa järjestettävä koe

Näistä vähintään yhden kokeen on oltava pitkään oppimäärään perustuva koe (A-kieli, pitkä matematiikka). Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Ylioppilastutkinto tulee valmiiksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet.

Kompensaatio

Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi pakollisessa kokeessa annetun hylätyn arvosanan estämättä, jos arvosana ei ylioppilastutkintolautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan estä tutkintotodistuksen antamista eikä kokelas ole kirjallisesti kieltänyt hylätyn arvosanan merkitsemistä todistukseen. Menettelyä kutsutaan kompensaatioksi.

Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että kokelas on ennen kokeeseen osallistumista opiskellut:

 1. vähintään kirjoitusaineidensa pakolliset kurssit.
 2. vähintään kolme kurssia, jos on kyse vieraan kielen lyhyestä oppimäärästä (B2 ja B3).

Ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa niiden kurssien oppimäärien mukaan, joista lukiolain 10 §:n 1 momentin nojalla säädetään lukiokoulutuksen tuntijaon mukaisina pakollisina kursseina ja syventävinä opintoina tarjottavina kurssein.

Ylioppilastutkinnon hajauttaminen

Hajautettaessa tutkintoa on pidettävä huoli siitä, että kirjoitettavien aineiden kaikki pakolliset kurssit on suoritettu ennen ylioppilaskokeita. Tämä voi aiheuttaa poikkeamia kurssien normaaliin suoritusjärjestykseen. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan tarkoituksenmukaisen opinto-ohjelman laatimiseksi.

Lukuvuoden ensimmäisessä jaksossa on keväisin tehtyjen ennakkokyselyjen perusteella yleensä suunniteltu järjestettäväksi syksyn ylioppilaskokeisiin osallistuvia varten seuraavat kurssit:

 • A-englanti: ENA9
 • B-ruotsi: RUB7
 • psykologia: PS5
 • biologia: BI5
 • lyhyt matematiikka: MAB10
 • terveystieto: TE3
 • uskonto: UE3
 • historia: HI4
 • yhteiskuntaoppi: YH2

Muiden aineiden ylioppilaskokeisiin osallistuvia on yleensä syksyllä niin vähän, että erillistä syksyn kirjoituksiin tähtäävää kurssia ei niissä järjestetä. Näissä muissa aineissa pitää syksyn kirjoituksiin osallistujan suorittaa kaikki kurssinsa jo edellisen lukuvuoden loppuun mennessä tai viimeistään itsenäisesti kesällä/alkusyksyllä opiskellen.

Ylioppilaskirjoitukset perustuvat kaikkien kurssien, niin pakollisten kuin syventävienkin, hallintaan. Kevennyksiä (jos siis ilmaisutaitoaineita on vähintään 12 kurssia) ei ole syytä tehdä niissä oppiaineissa, joissa aikoo suorittaa ylioppilastutkinnon. Lisätietoja ylioppilaskirjoituksista saat Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta www.ylioppilastutkinto.fi.

Lakkiaiset

Kevään 2020 uudet ylioppilaat lakitetaan Tampere-talossa lauantaina 30.5.2020 klo 10. Syksyn 2020 lakkiaiset ovat koululla 4.12.2020. Tampere-talon tilaisuus kestää noin 2,5 tuntia.

Toivotamme uuden ylioppilaan lähimmät henkilöt lämpimästi tervetulleiksi lakkiaisiin!