×

Ylioppilastutkinto

ylioppilastutkinto muuttuu keväällä 2022

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista seuraavien neljän kokeen joukosta:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • yksi vieraan kielen koe
  • matematiikan koe ja
  • yksi reaaliaineissa järjestettävä koe

Näistä vähintään yhden kokeen on oltava pitkään oppimäärään perustuva koe (A-kieli, pitkä matematiikka). Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Jos opiskelija aloittaa ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen, hänen on suoritettava viisi yo-koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valinnan mukaan vähintään kolme koetta edellä mainitusta ryhmästä (matematiikka, toisen kotimaisen kieli, vieras kieli ja reaaliaineen koe). Opiskelija päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen. Lisäksi opiskelija voi edelleen halutessaan sisällyttää tutkintoon muita kokeita.

[/box]

Ylioppilastutkinnon hajauttaminen

Ylioppilastutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen koekerran aikana. Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että kokelas on ennen koetta suorittanut

1) kyseisessä aineessa vähintään pakolliset kurssit, tai

2) vähintään kolme kurssia, jos on kyse vieraan kielen lyhyestä oppimäärästä (B2 ja B3).

Ylioppilaskirjoitukset perustuvat valtakunnallisten pakollisen ja syventävien kurssien hallintaan. Lisätietoja ylioppilaskirjoituksista saat opinto-ohjaajilta ja Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta www.ylioppilastutkinto.fi.

[/box]