×

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Matematiikka, fysiikka ja kemia

Meillä opiskellaan vahvasti matemaattisia ja luonnontieteellisiä aineita hyvin tuloksin. Tarjolla on laaja kurssivalikoima, ja myös koulukohtaisia kursseja opiskellaan paljon. Opiskelijapalautteen perusteella opetus on laadukasta ja innostavaa.   

Pitkän matematiikan merkitys uudistuneessa korkeakouluvalintajärjestelmässä on korostunut entisestään. Opintojen tueksi on valittavissa kertaava kurssi jokaisen opiskeluvuoden lopussa. Näin opiskelija voi tarpeen vaatiessa varmistaa taitojensa riittävyyden. Syventävillä  kursseilla sivutaan jo korkeakouluopinnoissakin käsiteltäviä teemoja.

Lyhyen matematiikan opinnoissa painottuu matematiikan merkitys osana arkielämän taitoja — unohtamatta silti sitä, että kursseilla hankitaan myös pohjataidot lukion jälkeisten opintojen matematiikan opiskeluun.

Fysiikassa ja kemiassa on paljon kokeellisuutta. Kemian kursseilla määritetään esimerkiksi aspiriinin rakenne ja partakoneenterän rautapitoisuus. Fysiikassa tehdään mm. sähkö- ja valo-opin tutkimuksia.   Luonnontieteiden opiskelu auttaa ymmärtämään maailmaa ja maailmankaikkeutta. Kysymyksiin ”millaista värähtelyä on kitaran kielessä?”, ”miksi jää kelluu? tai ”miksi laturi kuumenee käytettäessä?” löytyy selitys.

Matemaattisissa aineissa oppimisen jokapäiväisenä tukena ovat matemaattiset ohjelmistot ja sähköiset ympäristöt. Niiden avulla mallintaminen saa uusia ulottuvuuksia.

Biologia ja maantiede

Biologiassa tarkastellaan elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita itse tutkien ja pohtien niin luokassa, laboratoriossa kuin luonnossakin. Pakollisilla kursseilla tutustutaan elämän ominaisuuksiin ja keskeisiin reaktioihin, ympäristön tilaan ja sen tutkimiseen. Syventävät kurssit valottavat solun ja perinnöllisyyden saloja sekä tutustuttavat sinut ihmiselimistön toimintaan ja bioteknologian menetelmiin. Tietämystäsi voit syventää koulukohtaisella biologian työkurssilla.  

Miten luonto toimii, miten kaupungit muodostuvat ja miten me elämme niissä? Miten ihmisen oma toiminta voi sysätä liikkeelle luonnossa muutoksia, joita emme oikeastaan haluaisi? Maantieteen kursseilla tutustutaan siihen, miten ihminen järjestää elämänsä ja millainen vaikutus ihmisellä on eri puolilla maapalloa. Työskentelemme luokkatiloissa, luonnossa ja kaupungilla. Opiskelu tapahtuu ryhmissä ja itsenäisesti, projektitöinä ja tuntiopetuksena.  Tietotekniikan tarjoamat uudet menetelmät ja tiedonhankintatavat ovat kiinteä osa opetusta.  

Tervetuloa mukaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden kursseille tutkimaan ja oppimaan! Tältä alalta voi löytyä vaikka tuleva ammattisi.