×

Katsomusaineet

Uskonto

oppiaineena vahvistaa uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen muodostumista. Opinnot auttavat ymmärtämään ihmistä yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Ne myös syventävät tietoamme kulttuureista, historiasta ja yhteiskunnasta.    

Kursseilla perehdytään tutkimaan seuraavia eri aiheita: uskonto ilmiönä, maailmanlaajuinen kristinusko, maailman uskonnot ja uskonnolliset liikkeet, uskonto osana suomalaista yhteiskuntaa, uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa sekä uskonto ja media.  

Koulussamme opiskellaan näitä kiehtovia aiheita kannustavassa ilmapiirissä, tule mukaan!     

Elämänkatsomustieto

on ajattelun ilmaisutaitoaine. ET-tunneilla opit ajattelun taitoja kuten rakentavaa kriittisyyttä, suvaitsevaisuutta ja johdonmukaisuutta. Tuntien ilmapiiri on keskusteleva ja erilaisia maailmankatsomuksia ymmärtävä. Aiheet ovat kaikkea pienen ja arkisen sekä maailmankaikkeuden ja ihmisyyden perimmäisten kysymysten välillä.