×

Vuosi-info

Lukuvuoden työajat

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat vaihtelevat hieman vuosittain. Tampereen yhteiskoulun lukiossa työajat noudattelevat pääsääntöisesti Tampereen kaupungin koulujen työaikoja.

TYÖ- JA LOMA-AJAT lv. 2020 – 2021

Syyslukukausi

Lukukausi ti 11.8. – pe 18.12.2020 (91 työpäivää)

Syysloma ma 12.10. – pe 16.10. (vko 42)

LAUANTAITYÖPÄIVÄT
la 3.10. TYK125-juhla
la 26.10. Avoimet ovet

Kevätlukukausi

Lukukausi to 7.1. – la 5.6.2021 (98 työpäivää)

Talviloma ma 1.3. – pe 5.3. (vko 9)
Pääsiäisloma to 1.4. – ma 5.4.
Helatorstaivapaa to 13.5. – pe 14.5.

JAKSORAJAT

Lukuvuoden 2020 – 2021 jaksorajat
I 11.8. – 22.9.2020 (31 koulupäivää)
II 23.9. – 6.11.2020 (30)
III 9.11. – 18.12.2020 (30)
IV 7.1. – 23.2.2021 (34)
V 24.2. – 16.4.2021 (30)
VI 19.4. – 5.6.2021 (34)

Tarkempi lukuvuosi-info löytyy koulun alkaessa julkaistavasta lukuvuoden 2020–2021 TYK-infosta (tässä  päättyneen lukuvuoden 2019–2020 TYK-info) .Yleisiä ohjeita opiskeluun kerrotaan lukio-opintojen alussa annetussa opinto-oppaassa.

Kurssit ja opiskelusuunnitelman teko

Jokaiselle opiskelijalle opintojen alussa jaettavasta opinto-oppaasta löytyvät myös kurssikuvaukset. Opiskelijat tekevät opiskelusuunnitelmansa aloitusvuoden opinto-oppaan mukaisesti. Tarkempia lisätietoja kurssien sisällöistä saa ko. aineen opettajilta.

Kurssikuvauksissa kerrotaan kunkin opetusohjelmaan kuuluvan kurssin osalta kurssin keskeiset sisällöt. Lisäksi jokaiseen kurssiin on liitetty suoritusjärjestyssuositus, joka tulee ottaa huomioon ennen kurssin valitsemista opinto-ohjelmaan. Joihinkin kursseihin liittyy suositus kurssin opiskeluajankohdasta. Löydät suositukset ja lomakkeen opiskeluaikataulun tekemiseen tästä.

Mikäli opiskelija suorittaa ylioppilastutkintonsa hajautetusti, on pidettävä huoli siitä, että kirjoitettavien aineiden kaikki pakolliset kurssit tulevat suoritetuiksi ennen ylioppilaskokeita. Tämä voi aiheuttaa poikkeamia kurssien normaaliin suoritusjärjestykseen. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan tarkoituksenmukaisen opinto-ohjelman laatimiseksi.

Oppikirjat

Kullakin kurssilla käytettävät oppi- ja harjoituskirjat ilmoitetaan kirjalistassa. Kirjat on hyvä hankkia ennen kurssin alkua ellei kirjalistassa ole toisin mainittu. Verkkokauppojen sähköisten kirjojenkin toimitus saattaa kestää pari päivää.

Käytettyinä oppikirjoja löytyy esimerkiksi Jamerasta. Opiskelijoilla on myös Facebookissa TYK:in Kirjakirppis -sivusto oppikirjojen kierrättämistä varten. Oppikirjoja voi koettaa lainata myös kirjastoista. Sähköisiä oppikirjoja ei ole mahdollista kierrättää.

Tutki KELAn sivuilta, oletko mahdollisesti oikeutettu oppikirjojen ja tietokoneen hankintaa helpottamaan tarkoitettuun oppimateriaalilisään .

Oppitunnit ja ruokailut

Tavanomaisen koulupäivän aikataulun löydät täältä. Arviointiviikkoina käytössä olevat kokeiden ja oppituntien aikataulut ja ruokavuorot löytyvät Jaksoinfo-sivulta.

tuntikaavio

Tampereen yhteiskoulun lukiossa oppituntien pituus on 70 minuuttia. Poikkeuksena tästä on kuitenkin 7-koodin tunti maanantaisin (90 min). Oppituntien alkamisajat käyvät ilmi tuntikaaviosta. Ryhmänohjaustuokiot ovat parillisten viikkojen tiistaisin ensimmäisellä välitunnilla klo 9.30–9.50 ryhmänohjausluokissa.

Tuntikaavion mukaisesta aikataulusta voidaan poiketa esimerkiksi teemapäivien, tapahtumien ja juhlien vuoksi. Kaikki poikkeukset normaalista aikataulusta ilmoitetaan etukäteen hyvissä ajoin. Lukuvuoden aikana on myös muutamia iltatilaisuuksia.

Lataa tuntikaavio koko lukuvuoden lukujärjestyksiä varten tästä.

Kurssitarjotin

Kurssien sijoittuminen eri jaksoihin ja tuntikaavion koodeille käy ilmi kurssitarjottimelta (tarkista Wilmasta mahdolliset kurssitarjottimeen tehdyt muutokset). Osa kursseista opiskellaan hajautettuina kahteen tai kolmeen peräkkäiseen jaksoon. Hajauttaminen käy ilmi koodista (esim. 3a ja 3b ovat hajautettuja siten, että niille sijoitettuja kursseja opiskellaan kahden jakson ajan kaksi oppituntia viikossa). Myös koodi 7 on hajautettu koodi (yksi 90 min oppitunti viikossa kolmen jakson ajan).

Arviointiviikot

Mahdolliset kurssikokeet sijoittuvat jakson kahdelle viimeiselle viikolle. Samana päivänä opiskelijalla ei ole yleensä kahta koetta. Arviointiviikkojen aikana noudatetaan erillistä lukujärjestystä, jolloin koulupäivä jakautuu kahteen 140 minuutin pituiseen oppituntiin. Jaksossa opiskelluissa aineissa on peräkkäisinä päivinä kaksi oppituntia siten, että aineen ensimmäinen 140 minuutin oppitunti on iltapäivällä ja toinen seuraavana aamuna. Näet tästä arviointiviikkojen tuntikaavion lv. 2019–2020 ja myös TYK-infosta.

Koulussamme käytetään ja kehitetään erilaisia arviointitapoja. Kaikki oppitunnit pidetään arviointijakson lukujärjestyksen mukaisesti, vaikka erityistä koetta ei mahdollisesti olisikaan. Arviointiviikkojen oppituntien aikana voidaan muun muassa osallistua ilmaisutaitoryhmien esityksiin, tehdä vierailuja koulun ulkopuolelle tai opiskella lisää kurssin sisältöjä.

Uusintakoe

1. Milloin on oikeus tulla uusintakokeeseen?

  • Osallistumisoikeus uusintakokeeseen on vain opiskelijalla, joka on saanut kurssista hylätyn arvosanan (4) tai on ollut sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi estynyt suorittamasta kurssin aikana kaikkia edellytettyjä tehtäviä, esimerkiksi kurssikoetta tai kirjoitelmaa.
  • Osallistumisoikeus edellyttää poissaolojen selvittämistä kurssin loppuun mennessä ja hyväksyttävästä syystä viimeistään ennen uusintakokeeseen ilmoittautumisen päättymistä. Jos opiskelijalla ei ole esittää hyväksyttävää syytä kurssikokeesta poissaoloon, on kurssi suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.
  • Hylätyn arvosanan korottamista voi yrittää uusintakokeella yhden kerran. Jos arvosana ei uusintakokeessa nouse, kurssiarvosanaksi jää hylätty (4). Hyväksytyn arvosanan korottamista voi yrittää ainoastaan käymällä kurssin uudelleen opetukseen osallistuen.

2. Miten kokeeseen ilmoittaudutaan?

  • Uusintakokeeseen on osallistuttava ensimmäisenä mahdollisena uusintakoepäivänä. Muuten kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.
  • Jokaisen kokeeseen tulijan on ilmoittauduttava Wilmassa.
  • Ilmoittautuminen päättyy koetta edeltävän viikon torstaina; määräajan jälkeen ei voi enää ilmoittautua.
  • Ilmoittaudu oppiaineen mukaisesti oikeaan uusintakokeeseen ja oikeaan listaan (kokeen voi tehdä toisen aineryhmän koepäivänä vain, jos tämä on opettajan kanssa etukäteen sovittu).

3. Missä uusintakoe järjestetään ja milloin?

  • Uusintakokeet alkavat aina klo 16.00, ja kokeen kesto on 140 min.
  • Kokeet pidetään äidinkielen luokissa (Äidinkieli 1 ja Äidinkieli 2)
  • Kokeeseen tulijan on varauduttava esittämään  henkilöllisyystodistus.

Löydät tästä kaikki uusintakoepäivät 2019-2020.

Opetussuunnitelma

Tampereen yhteiskoulun lukio noudattaa Opetushallituksen julkaisun Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 mukaista Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteistä 1.8.2016 voimaan tullutta opetussuunnitelmaa LOPS 2016 täydennettynä lukiomme erityistehtävän ja erityispiirteiden mukaisilla lisäyksillä. Opetussuunnitelman mukainen opetus koskee kaikkia syksyllä 2016 ja sen jälkeen lukio-opintonsa aloittaneita opiskelijoita.