×

Kurssitarjonta

Yleiset lukioaineet

Oppiaine Tunnus Kursseja
Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 9
Englanti (A-kieli) ENA 10
Espanja (A-kieli) EAA 9
Ranska (A-kieli) RAA 9
Ruotsi (A-kieli) RUA 9
Saksa (A-kieli) SAA 9
Venäjä (A-kieli) VEA 9
Ruotsi (B1-kieli) RUB 9
Ranska (B2-kieli) RAB2 8
Saksa (B2-kieli) SAB2 8
Espanja (B3-kieli) EAB3 9
Ranska (B3-kieli) RAB3 10
Saksa (B3-kieli) SAB3 10
Venäjä (B3-kieli) VEB3 9
Matematiikka (yhteinen) MAY 1
Matematiikka (pitkä) MAA 18
Matematiikka (lyhyt) MAB 9
Biologia BI 6
Maantiede GE 4
Fysiikka FY 10
Kemia KE 7
Uskonto UE 6
Elänmänkatsomustieto ET 6
Filosofia FI 6
Psykologia PS 6
Historia HI 7
Yhteiskuntaoppi YH 5
Terveystieto TE 3
Musiikki MU 4
Kuvataide KU 4
Liikunta LI 6
Opinto-ohjaus OP 4
Tietojenkäsittely ATK 1
Teemaopinnot TO 3
Lukiodiplomit LD 6

Erityistehtävän mukaiset ilmaisutaitoaineet

Oppiaine Tunnus Kursseja
Luova ilmaisu ITL 1
Improvisointi ITI 1
Puheilmaisu ITP 3
Teatteri-ilmaisu ITN 5
Nukketeatteri ITU 1
Teatterioppi ITD 1
Maskeeraus ITS 1
Luova kirjoittaminen ITK 6
Tanssi ja liike ITT 6
Elokuvatyö ITE 4
Media ITME 3
Tuotanto ITO 1
Musiikki-ilmaisu ITM 3
Lauluilmaisu ITC 2
Kansanmusiikki ITF 2
Valokuvaus ITV 1
Valo ja ääni ITW 2