×

Viestintä

Lehtityö

Haaveiletko toimittajan työstä? Haluatko kipakaksi kolumnistiksi tai teräväksi tiedottajaksi? Nimensä mukaisesti lehtityön kurssi on käytännönläheinen. Kurssi tarjoaa perusvalmiudet kirjoittavan toimittajan työhön. Kurssilla opitaan esimerkiksi eri juttutyypit, jutun rakenne sekä juttukokonaisuuden ideointi ja toteuttaminen.

Juttujen aiheet toimittajat saavat pitkälti valita itse, mutta siihen pyritään, että jokainen saa kirjoittaa sekä uutisen, reportaasin että kolumnin tai arvostelun. Kirjoittamisen ohella harjoitamme myös mediakritiikkiä eli luemme lehdet riekaleiksi ja pureksimme kaiken, ennen kuin nielemme mitään.

Kiinnostavimmat jutut julkaistaan koulun vuosikirjassa ja lehtityökurssin omassa verkkolehdessä, Tykytyksessä.

Luovan kirjoittamisen kurssikuvaukset (pdf)

Puheilmaisu

Hyvä tykkiläinen, oleva tai tuleva! Viestintä rakentaa maailmaa, ja viestintätaitoja opiskellaan koko elämä. Puheilmaisun tunneilla saat harjoitella monipuolisesti erilaisia puhumisen taitoja äänenkäytöstä kulttuurien väliseen viestintään.

Opiskeluryhmissä on vain 10 – 20 opiskelijaa, joten voit turvallisesti hioa omia valmiuksiasi pärjätäksesi koulun, harrastusten ja lähipiirin puheviestinnällisissä haasteissa.  Opit vaikkapa neuvottelemaan vanhempien kanssa isommasta kuukausirahasta tai valmistautumaan työhaastatteluun.

Kursseilla ei ole tarkoitus tunkea sinua mihinkään ihannepuhujan muottiin, vaan saat rauhassa kehittää omia vahvuuksiasi. Se onnistuu parhaiten tarkkailemalla toisia ja kuuntelemalla heidän palautettaan. Opettajana huolehdin siitä, että ilmapiiri pysyy rohkaisevana ja rakentavana.

Kun valitset puheilmaisun jatkokursseja, saat hyvin paljon itse vaikuttaa kurssien sisältöön – tietysti sovussa muun ryhmän kanssa.

Tervetuloa!

Puheilmaisun kurssikuvaukset (pdf)

tyk_ilmaisutaito_IMG_3555

Jos yleisön edessä esiintyminen jännittää sinua, tämä on oikea oppiaine, mutta kurssista hyötyvät toki nekin, jotka eivät jännitä.

microphone

Mieti hetki. Muistele päivääsi. Oletko kuunnellut tänään radioita?

StudiOff 98,4MHz

Media

Mediailmaisussa opetellaan tunnistamaan ja erittelemään erilaisia kerrontoja ja kertomuksia, joita ihminen kokee ja tuottaa muuttuvassa maailmassa. Miten kuvalla, äänellä, tekstillä tai moniaistillisella tavalla meihin pyritään vaikuttamaan? Median kursseilla harjoitellaan omaa mediailmaisua, mediakriittisyyttä ja pohditaan, miten joukkoviestinnän muutos on vaikuttanut ihmisen elämään.

Journalistiseen mediaan perehdytään harjoittelemalla toimituksellista työtä ja kehittämällä omaa ilmaisukykyä muun muassa suorissa StudiOff-radiolähetyksissä Radio Moreenissa taajuudella 98,4 MHz. Median ja taiteen rajapinnan tutkiminen sekä median tulevaisuuden pohtiminen on myös osa mediailmaisun kursseja.

Median kurssikuvaukset (pdf)