×

Koeaikataulu

Ilmoittautuminen

Kokelaan on ilmoittauduttava kirjallisesti kutakin tutkintokertaa ja koetta varten lukion kansliaan ilmoittautumista varten tehdyllä erillisellä lomakkeella. Ilmoittautuessa on ilmoitettava kokeen vaativuustaso ja se, onko koe pakollinen vai ylimääräinen, sekä tutkinnon hajauttamissuunnitelma.

Kevään 2017 tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään edellisen vuoden marraskuun 25. päivään mennessä ja syksyn 2017 tutkintoon toukokuun 24. päivään mennessä.

Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokeen valinta pakolliseksi tai ylimääräiseksi on sitova koko tutkinnon osalta. Samoin kokeen vaativuustason valinta on sitova koko tutkinnon osalta eräin poikkeuksin.

Ulkopuolisten tutkinnon suorittajien on mahdollista osallistua Tampereen yhteiskoulun lukion järjestämään ylioppilaskokeeseen vain, jos koesaleissa on siihen tilaa. Ylimääräisten paikkojen olemassaolo on tarkistettava koulun kansliasta ennen ilmoittautumista.

Koemaksut

Opetusministeriö päättää ylioppilastutkintomaksut. Lukiokoulutuksen järjestäjä perii kokelailta tutkintomaksut ja tilittää ne ylioppilastutkintolautakunnalle. Maksut kerätään keväällä kirjoittavilta tammikuussa ja syksyllä kirjoittavilta toukokuussa.

Tällä hetkellä kokelaan on jokaisena kertana, jona hän osallistuu ylioppilastutkintoon, maksettava PERUSMAKSU 14 €. Tämän lisäksi maksettavaksi tulee KOEKOHTAINEN MAKSU 28 € jokaisesta erillisestä ylioppilaskokeesta, johon kokelas on ilmoittautunut.

Syksyn 2017 koepäivät

Kuullunymmärtämiskokeet

 • ma 11.9. – vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, venäjä, espanja
 • ti 12.9. –  vieras kieli, lyhyt oppimäärä: espanja, englanti, venäjä, italia

Kirjalliset kokeet

 • pe 15.9. – äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
 • ma 18.9. – psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • ke 20.9. – vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • pe 22.9. – toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ma 25.9. – matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • ke 27.9. – äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe; suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
 • pe 29.9. – uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
 • ma 2.10. – vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Kevään 2018 koepäivät

Kuullunymmärtämiskokeet

 • ke 14.2. – venäjä, lyhyt ja pitkä oppimäärä

Kirjalliset kokeet

 • ma 12.2. – äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
 • ma 12.3. – äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe; suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
 • ke 14.3. – uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
 • pe 16.3. – vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • ma 19.3. – toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ke 21.3. – psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • pe 23.3. – vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 • ma 26.3. – matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

Syksyn 2018 koepäivät

Kirjalliset kokeet

 • ma 17.9. – äidinkieli, suomi ja ruotsi, lukutaidon koe
 • ke 19.9. – vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • pe 21.9. – uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
 • ma 24.9. – vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 • ti 25.9. – äidinkieli, suomi ja ruotsi, kirjoitustaidon koe; suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
 • to 27.9. – toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • pe 28.9. – psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • ma 1.10. – matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

Kevään 2019 koepäivät

 • ti 12.3. – äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe; suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
 • to 14.3. –  vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 • pe 15.3. – psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • ma 18.3. – toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ke 20.3. – vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • pe 22.3. – äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
 • ma 25.3. – saamen äidinkielen koe
 • ti 26.3. – matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • to 28.3. – uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto