×

Yhteystiedot

Opettajainhuoneet

Yläopettajainhuone

050 461 7428

Alaopettajainhuone

050 449 1368

Tyllin opettajainhuone

0400 284 848

Äidinkieli ja kirjallisuus

Tero-Matias Junnila

tero.junnila@tyk.info

Hannele Junttila

hannele.junttila@tyk.info

Vuokko Koskivirta

vuokko.koskivirta@tyk.info

Jouni Vedenoja

jouni.vedenoja@tyk.info
suomi toisena kielenä

Tuula Väntönen

tuula.vantonen@tyk.info

Kielet

Marianne Autio

marianne.autio@tyk.info
ruotsi

Paula Fiskaali

paula.fiskaali@tyk.info
ranska

Marjo Fränti

marjo.franti@tyk.info
ruotsi, saksa

Laura Helminen

laura.helminen@tyk.info
englanti, ruotsi

Jaana Hildén-Pohjola

jaana.hilden-pohjola@tyk.info
englanti

Maija Karvinen

maija.karvinen@tyk.info
saksa, ruotsi

Inkeri Koski

inkeri.koski@tyk.info
englanti, ruotsi

Sirkka Leppäluoto-Dupont

sirkka.leppaluoto-dupont@tyk.info
espanja, ranska

Annamaria Niemelä

annamaria.niemela@tyk.info
englanti, ruotsi

Kaisa Rajalahti

kaisa.rajalahti@tyk.info
englanti, ruotsi

Heli Simola

heli.simola@tyk.info
englanti, ruotsi

Outi Suominen

outi.suominen@tyk.info
venäjä, englanti

Sirpa Takkula

sirpa.takkula@tyk.info
ranska

Matemaattiset aineet

Martti Bergström

martti.bergstrom@tyk.info
matematiikka, kemia
(Anu Kivistön perhevapaan sijainen)

Eila Eronen

eila.eronen@tyk.info
kemia, matematiikka

Petter Kinnunen

petter.kinnunen@tyk.info
matematiikka

Anu Kivistö

anu.kivisto@tyk.info
matematiikka, kemia
(perhevapaalla 10/2018–6/2019)

Janna Leskinen

janna.leskinen@tyk.info
fysiikka, matematiikka

Markus Luomajoki

markus.luomajoki@tyk.info
fysiikka, matematiikka, kemia

Jaakko Paukkunen

jaakko.paukkunen@tyk.info
matematiikka, fysiikka

Jussi Talja

jussi.talja@tyk.info
matematiikka

Tarja Tapio

tarja.tapio@tyk.info
matematiikka

Reaaliaineet

Anna-Maaria D’Incau

anna-maaria.dincau@tyk.info
biologia, maantiede
(opintovapaalla kevätlukukauden 2019)

Lari Heino

lari.heino@tyk.info
uskonto

Eenariina Hämäläinen

eenariina.hamalainen@tyk.info
historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, elämänkatsomustieto
(opintovapaalla syyslukukauden 2018)

Antti Kilpijärvi

antti.kilpijarvi@tyk.info
filosofia, historia, elämänkatsomustieto, tuotanto
(Eenariina Hämäläisen opintovapaan sijainen)

Anna Kiviaho

anna.kiviaho@outlook.com
biologia, maantiede
(Anna-Maaria D'Incaun opintovapaan sijainen)

Saanamaria Lefort

saanamaria.lefort@tyk.info
psykologia

Martti Leinonen

martti.leinonen@tyk.info
historia, yhteiskuntaoppi

Toni Pohjanoksa

toni.pohjanoksa@tyk.info
historia, yhteiskuntaoppi

Harri Päiväsaari

harri.paivasaari@tyk.info
historia, yhteiskuntaoppi, filosofia

Pia-Christina Roth

pia-christina.roth@tyk.info
historia, yhteiskuntaoppi

Jouko Sipari

jouko.sipari@tyk.info
biologia, maantiede

Hannu Sointu

hannu.sointu@tyk.info
psykologia

Jussi Talja

jussi.talja@tyk.info
terveystieto

Taito- ja taideaineet

Juha Brusila

juha.brusila@tyk.info
kuvataide

Outi Huovinen

outi.huovinen@tyk.info
liikunta

Harri Marttila

harri.marttila@tyk.info
musiikki

Leena Tanhua

leena.tanhua@tyk.info
musiikki

Ilmaisutaito

Juha Brusila

juha.brusila@tyk.info
kuvallinen ilmaisu

Hannele Junttila

hannele.junttila@tyk.info
puheilmaisu

Simo Järvinen

simo.jarvinen@tyk.info
teatteri-ilmaisu

Marietta Kunnas

marietta.kunnas@tyk.info
luova ilmaisu, improvisointi, teatteri-ilmaisu

Harri Marttila

harri.marttila@tyk.info
musiikki-ilmaisu, valo ja ääni

Katri Metso

katri.metso@tyk.info
maskeeraus

Henrika Nieminen

henrika.nieminen@tyk.info
nukketeatteri

Marjo Puro

marjo.puro@tyk.info
tanssi ja liike

Petteri Saari

petteri.saari@tyk.info
elokuvatyö, valo ja ääni

Jyri Siimes

jyri.siimes@tyk.info
media, tuotanto, luova ilmaisu, teatteri-ilmaisu

Liina Siimes

liina.siimes@tyk.info
tanssi ja liike, vanhat tanssit

Leena Tanhua

leena.tanhua@tyk.info
musiikki-ilmaisu, kuoro, kansanmusiikki

Vuokko Tolonen

vuokko.tolonen@tyk.info
luova kirjoittaminen