×

Vuosi-info

Lukuvuoden työajat

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat vaihtelevat hieman vuosittain. Tampereen yhteiskoulun lukiossa työajat noudattelevat pääsääntöisesti Tampereen kaupungin koulujen työaikoja.

TYÖ- JA LOMA-AJAT lv. 2017 – 2018

Syyslukukausi

Lukukausi ke 9.8. – to 21.12.2017 (92 työpäivää)

Syysloma ma 16.10. – pe 20.10.

LAUANTAITYÖPÄIVÄ
la 28.10. Avoimet ovet

ILTATYÖPÄIVÄ
ke 20.12. Joulujuhlailta (korvaa lukukauden viimeisen koulupäivän 21.12.)

Kevätlukukausi

Lukukausi ma 8.1. – la 2.6.2018 (96 työpäivää)

LAUANTAITYÖPÄIVÄ
la 13.1. Mahdollisesta kevään muusta lauantaityöpäivän ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Talviloma ma 26.2. – pe 2.3.
Pääsiäisloma pe 30.3. – ma 2.4.
Kouluvapaa ma 30.4. ja pe 11.5.

Jaksorajat

Tampereen yhteiskoulun lukiossa lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Syyslukukaudella opiskellaan jaksoissa I – III ja kevätlukukaudella jaksoissa IV – VI. Jaksojen pituus on yleensä noin 30 työpäivää. Kunkin jakson lopussa on koeviikko. Jokaisessa jaksossa on useita tapahtumia.

Lukuvuoden 2017 – 2018 jaksorajat
I 9.8. – 19.9.2017 (30 koulupäivää)
II 20.9. – 7.11.2017 (31)
III 8.11. – 21.12.2017 (31)
IV 8.1. – 20.2.2018 (33)
V 21.2. – 16.4.2018 (32)
VI 17.4. – 2.6.2018 (31)

Tarkempi lukuvuosi-info löytyy TYK-infosta.

TYÖ- JA LOMA-AJAT lv. 2018 – 2019

Syyslukukausi

Lukukausi to 9.8. – la 22.12.2018 (92 työpäivää)

Syysloma ma 15.10. – pe 19.10.

LAUANTAITYÖPÄIVÄ
la 6.10. Avoimet ovet

Kouluvapaa pe 7.12.

ILTATYÖPÄIVÄ
pe 21.12. Joulukonsertti-ilta (korvaa lukukauden viimeisen koulupäivän 22.12.)

Kevätlukukausi

Lukukausi ma 7.1. – la 1.6.2019 (96 työpäivää)

Talviloma ma 25.2. – pe 1.3.
Pääsiäisloma to 18.4. – ma 22.4.

JAKSORAJAT

Tampereen yhteiskoulun lukiossa lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Syyslukukaudella opiskellaan jaksoissa I – III ja kevätlukukaudella jaksoissa IV – VI. Jaksojen pituus on yleensä noin 30 työpäivää. Kunkin jakson lopussa on koeviikko. Jokaisessa jaksossa on useita tapahtumia.

Lukuvuoden 2018 – 2019 jaksorajat
I 9.8. – 21.9.2018 (32 koulupäivää)
II 24.9. – 8.11.2018 (30)
III 9.11. – 22.12.2018 (30)
IV 7.1. – 15.2.2019 (30)
V 18.2. – 10.4.2019 (33)
VI 11.4. – 1.6.2019 (33)

Kurssit

Jokaiselle opiskelijalle jaetusta opinto-oppaasta löytyvät kurssikuvaukset. Opiskelijat tekevät opiskelusuunnitelmansa aloitusvuoden opinto-oppaan mukaisesti. Syksyllä 2016 ja sen jälkeen lukion aloittavat opiskelevat 1.8.2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman uusien kurssikuvauksien mukaisesti. Aiemmin aloittaneet opiskelevat edelleen vanhojen kurssikuvauksien mukaisesti.

Kurssikuvauksissa kerrotaan kunkin opetusohjelmaan kuuluvan kurssin osalta kurssin keskeiset sisällöt ja arviointiperiaatteet. Lisäksi jokaiseen kurssiin on liitetty suoritusjärjestyssuositus, joka tulee ottaa huomioon ennen kurssin valitsemista opinto-ohjelmaan. Joihinkin kursseihin liittyy suositus kurssin opiskeluajankohdasta. Vuosisuosituslistan löydät tästä vanhan opetussuunnitelman mukaisena. Uuden opetussuunitelman (1.8.2016) mukainen vuosisuosituslista on tässä. Tarkempia lisätietoja kurssien sisällöistä saa ko. aineen opettajilta.

Mikäli opiskelija suorittaa ylioppilastutkintonsa hajautetusti, on pidettävä huoli siitä, että kirjoitettavien aineiden kaikki pakolliset kurssit tulevat suoritetuiksi ennen ylioppilaskokeita. Tämä voi aiheuttaa poikkeamia kurssien normaaliin suoritusjärjestykseen. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan tarkoituksenmukaisen opinto-ohjelman laatimiseksi.

Oppikirjat

Kullakin kurssilla käytettävät oppi- ja harjoituskirjat ilmoitetaan kirjalistassa. Jamera myy käytettyjä oppikirjoja TYKin peiliaulassa kunkin jakson alkupäivinä. Opiskelijakunnan hallitus tiedottaa ajankohdista tarkemmin. Opiskelijoilla on myös Facebookissa TYK:in Kirjakirppis -sivusto käytettyjen kirjojen myymistä ja ostamista varten.

Oppitunnit ja ruokailut

Kellot soivat vain oppituntien alussa. Tavanomaisen koulupäivän aikataulun löydät täältä. Koeviikkoina käytössä olevat kokeiden ja oppituntien aikataulut ja ruokavuorot löytyvät Jaksoinfo-sivulta.

tuntikaavio

Tampereen yhteiskoulun lukiossa oppituntien pituus on 70 minuuttia. Poikkeuksena tästä on kuitenkin 7-koodin tunti maanantaisin (90 min). Oppituntien alkamisajat käyvät ilmi tuntikaaviosta. Ryhmänohjaustuokion vuoksi iltapäivän oppitunnit alkavat tiistaisin myöhemmin kuin muina päivinä.

Tuntikaavion mukaisesta aikataulusta voidaan poiketa esimerkiksi teemapäivien, tapahtumien ja juhlien vuoksi. Kaikki poikkeukset normaalista aikataulusta ilmoitetaan etukäteen hyvissä ajoin. Lukuvuoden aikana on myös muutamia iltatilaisuuksia.

Lataa tuntikaavio koko lukuvuoden lukujärjestyksiä varten tästä.

Kurssitarjotin

Kurssien sijoittuminen eri jaksoihin ja tuntikaavion koodeille käy ilmi kurssitarjottimelta (tarkista Wilmasta mahdolliset kurssitarjottimeen tehdyt muutokset). Osa kursseista opiskellaan hajautettuina kahteen tai kolmeen peräkkäiseen jaksoon. Hajauttaminen käy ilmi koodista (esim. 3a ja 3b ovat hajautettuja siten, että niille sijoitettuja kursseja opiskellaan kahden jakson ajan kaksi oppituntia viikossa). Myös koodi 7 on hajautettu koodi (yksi 90 min oppitunti viikossa kolmen jakson ajan).

Koeviikko

Kurssikokeet sijoittuvat jakson kahdelle viimeiselle viikolle. Samana päivänä opiskelijalla ei ole kahta koetta.

Kokeet ovat joka päivä klo 8.20–10.40. Koetta edeltävä kaksoistunti (2 x 70 min) on yleensä edellisenä iltapäivänä. Jos koekoodin kurssissa ei ole koetta, pidetään kokeen aikana normaalia opetusta. Kokeiden päivämäärät kussakin jaksossa löytyvät myös TYK-INFO-vuositiedotteesta.
Koeviikot 2017–2018 (pdf)

Uusintakoe

1. Milloin on oikeus tulla uusintakokeeseen?

  • Osallistumisoikeus uusintakokeeseen on vain opiskelijalla, joka on saanut hylätyn arvosanan (4) kurssikokeesta tai on sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi estynyt osallistumasta kurssikokeeseen.
  • Osallistumisoikeus edellyttää poissaolojen selvittämistä kurssin loppuun mennessä ja hyväksyttävästä syystä viimeistään ennen uusintakokeeseen ilmoittautumisen päättymistä. Jos opiskelijalla ei ole esittää hyväksyttävää syytä kurssikokeesta poissaoloon, on kurssi suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.
  • Hylätyn arvosanan korottamista voi yrittää uusintakokeella yhden kerran. Jos arvosana ei uusintakokeessa nouse, kurssiarvosanaksi jää hylätty (4). Hyväksytyn arvosanan korottamista voi yrittää ainoastaan käymällä kurssin uudelleen opetukseen osallistuen.

2. Miten kokeeseen ilmoittaudutaan?

  • Uusintakokeeseen on osallistuttava ensimmäisenä mahdollisena uusintakoepäivänä. Muuten kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen.
  • Jokaisen kokeeseen tulijan on ilmoittauduttava Wilmassa.
  • Ilmoittautuminen päättyy koetta edeltävän viikon perjantaina klo 13.00; määräajan jälkeen ei voi enää ilmoittautua.
  • Ilmoittaudu oppiaineen mukaisesti oikeaan uusintakokeeseen ja oikeaan listaan (kokeen voi tehdä toisen aineryhmän koepäivänä vain, jos tämä on opettajan kanssa etukäteen sovittu).

3. Missä uusintakoe järjestetään ja milloin?

  • Uusintakokeet alkavat aina klo 16.00, ja kokeen kesto on 140 min.
  • Kokeet pidetään äidinkielen luokissa (Äidinkieli 1 ja Äidinkieli 2)

Löydät tästä kaikki uusintakoepäivät 2017-2018.

Opetussuunnitelma

Syksyllä 2016 ja sen jälkeen lukio-opintonsa aloittavia koskeva 1.8.2016 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma löytyy em. linkistä. Aiemmin aloittaneet opiskelijat noudattavat opinnoissaan edelleen vanhaa opetussuunnitelmaa, joka on astunut voimaan 1.8.2005.